Waardegedreven werken voor succesvol hr | Berenschot artikel

Waardegedreven werken basis voor succesvol hr

Artikel
Waardegedreven werken basis voor succesvol hr

Deel dit artikel

Datum

02 oktober 2023

Leestijd

4 minuten

Als werkgever onderscheidt Aveleijn zich steevast positief op indicatoren als ziekteverzuim, verloop en medewerkerstevredenheid in de Benchmark Care. Wat is het geheim? Hoe weet Aveleijn de circa 2.200 medewerkers, 200 stagiaires en 800 vrijwilligers te boeien en te binden? Carla Grummel, Manager HR, geeft een kijkje achter de schermen.

Levende en leidende principes

De essentie van het succes zit volgens Carla in het werken vanuit de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’. “Ik heb ruim twintig jaar ervaring als HR-professional binnen diverse organisaties, maar Aveleijn is de eerste organisatie die ik écht waardegedreven vind werken.” Het tweehoofdige raad van bestuur heeft hierin een belangrijke rol, onder meer door genoemde kernwaarden en het belang daarvan actief en frequent uit te dragen, en door eraan bij te dragen dat deze kernwaarden ook in de praktijk werkelijk doorleefd worden. Zo is er een waardenprogramma voor medewerkers, zijn er ambassadeurs en worden regelmatig events georganiseerd.

“De ambassadeurs zijn verdeeld over bijna alle locaties van Aveleijn. Zij zetten zich in voor bewustwording van de waarden en het op gang brengen en houden van een beweging van continu leren. En we organiseren bijvoorbeeld trainings- en leerbijeenkomsten en ‘waardendagen’ om onderlinge uitwisseling en waardengericht werken binnen de organisatie te versterken.” Hierdoor hebben de kernwaarden binnen Aveleijn betekenis en zijn het daadwerkelijk levende en leidende principes. “Het klinkt misschien wat soft, maar dat is het niet”, zegt Carla. “We hebben een visie, investeren vanuit die visie in onze kernwaarden, de onderlinge relatie en het goede gesprek. En dat betaalt zich aantoonbaar positief uit. We hebben dit gewoon goed op orde.”

Gerichte interventie

Eén van de aspecten waarop dit gunstig uitpakt, is het ziekteverzuim binnen Aveleijn. Dit ligt normaliter rond de 4%, wat aanzienlijk lager is dan gemiddeld. Aveleijn behoort daarmee tot de best presterende organisaties in de Vernet Health Ranking. Carla: “Momenteel ligt het verzuim wat hoger. Maar de rust na de coronaperikelen lijkt langzaam terug te keren, alhoewel ook wij nog kampen met de naweeën. Gelukkig is een najaarsgolf uitgebleven.”

Daar waar het ziekteverzuim hoger is, wordt gericht geïntervenieerd. Aveleijn volgt daarbij het gedragsmodel (‘ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze’), hanteert een hele persoonlijke benadering en zet in op preventie. Aveleijn gelooft in deze proactieve en persoonlijke begeleiding en houdt daarom zelf de regie bij verzuim. Al sinds 2010 werkt de eigen fulltime re-integratieadviseur samen met een zelfstandige bedrijfsarts, die nog maar één dagdeel per week op verrichtingenbasis voor Aveleijn werkt en een zeer activerende houding heeft. In geval van verzuim geldt een duidelijk protocol, gericht op een spoedig herstel. Medewerkers doen een aanvraag voor ziekteverlof bij de leidinggevende en bellen de afdeling verzuim vóór 10.00 uur.

We investeren vanuit onze visie in kernwaarden, de onderlinge relatie en het goede gesprek.

Leidinggevenden zijn daarbij primair verantwoordelijk voor het begeleiden van het verzuimproces en worden daarin ondersteund vanuit HR. “Life events, oppasproblemen, functioneringsproblematiek, conflict en spanningen in de thuissituatie worden bijvoorbeeld niet weggezet in ziekteverlof. Daar zijn andere vormen van verlof voor. Vervolgens wordt er altijd een vervolgafspraak gemaakt om óf herstel te kunnen doorvoeren óf afspraken te maken over re-integratie”, vertelt Carla. Verder zet Aveleijn actief in op het verminderen van belasting en het vergroten van belastbaarheid.

Hiervoor kunnen medewerkers gebruik maken van trainingen in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Bovendien krijgen zij ondersteuning op maat. Ter bevordering van spoedige werkhervatting of reintegratie heeft Aveleijn verder afspraken gemaakt met een aantal aanbieders op het gebied van onder meer psychische belasting, fysieke belasting en re-integratietrajecten. “De Twentse cultuur is daarbij een niet te onderschatten factor. Je let op elkaar”, aldus Carla

Hoge medewerkerstevredenheid, laag verloop

Binnen Twente staat Aveleijn te boek als een fijne werkgever. “We investeren veel in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. En we richten ons vanuit onze kernwaarden op de gemeenschap en kleinschaligheid. Dat creëert betrokkenheid”, vertelt Carla. “In MTO’s en exitgesprekken spreken medewerkers waarderend over een fijne organisatie, nabijheid, opleiding, ontwikkeling, korte lijnen en autonomie. Zij uiten zich kritischer over onregelmatigheid van diensten.”

Je let op elkaar

Alhoewel ook Aveleijn kampt met een krappe arbeidsmarkt, lukt het toch vrij goed om nieuwe collega’s te werven en te behouden. Het verloop bij Aveleijn is structureel laag en ligt momenteel op 9,4%, waar dit binnen de gehandicaptenzorg volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2022 op 20% lag. De grootste instroom volgt vanuit leerlingen, maar Aveleijn zet ook zeer actief in op het werven van zij-instromers. “Daarbij kijken we meer naar competenties dan naar diploma’s.
Zij volgen een opleidingstraject op maat van een jaar, dat we samen met een opleidingsinstituut hebben ontwikkeld”, zegt Carla. “Zij-instromers hebben levenservaring, maken heel weloverwogen de overstap naar de zorg en zijn vaak zeer gemotiveerd. Wij zijn hier heel dankbaar voor.”

Gevraagd naar wat zij haar collega’s zou willen meegeven, antwoordt Carla: “Probeer écht waardegedreven te werken. Dus deze waarden te kennen, te doorleven en na te leven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het als het lukt, heb je veel minder regels, kaders
en poespas nodig. Daardoor ben je comfortabeler en gelukkiger in je vak.”

Inpsiratiemagazine

Dit artikel maakt onderdeel uit van het inspiratiemagazine 'Toekomstgerichte bedrijfsvoering in de zorg'. Daarin delen we 10 inspirerende voorbeelden van zorgaanbieders die de bedrijfsvoering slimmer, anders of samen met andere partijen te organiseren.

Gerelateerd

Meer weten?