Benchmark Ziekenhuizen | Berenschot

Benchmark

Benchmark Ziekenhuizen

Het effectief en efficiënt inrichten van de ondersteuning in ziekenhuizen voor het primair proces blijkt meer dan ooit een actueel thema. Neem deel aan de Benchmark Ziekenhuizen en krijg inzicht in de formatie, kosten en toegevoegde waarde van uw ondersteunende diensten.

Afbeelding - Benchmark Ziekenhuizen

Hoe verhouden de formatie en de kosten van ondersteuning zich ten opzichte van andere zorginstellingen? Wat is de toegevoegde waarde van de ondersteunende diensten bezien door diegenen die hier gebruik van maken?

Deze benchmark brengt alle ondersteunende of overheaddiensten in kaart zoals HR, I&A, F&C, Kwaliteit & Communicatie en facilitaire zaken. Ondanks de impact van corona hebben veel ziekenhuizen deelgenomen aan deze benchmark. Voor deze ziekenhuizen bleek dit een goede tijd te zijn om de ondersteunende processen tegen het licht te houden. Wij hebben hen met veel plezier geholpen!

Resultaat

 • Deelname levert objectief en onafhankelijk zicht op waardoor het goede gesprek tussen ondersteuning en primair proces wordt geïnitieerd en ondersteund.
 • Inzicht in hoe de omvang van de ondersteuning in uw ziekenhuis zich verhoudt tot die binnen andere ziekenhuizen.
 • Op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie over de ondersteuning en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel.
 • Inzicht waar welke keuzes en omstandigheden leiden tot afwijkingen. Denk hierbij aan de traditionele stafafdelingen zoals F&C en P&O, maar ook ondersteuning binnen het primair proces, zoals van medisch secretaresses en poli-/doktersassistenten.
 • Inzicht in de toegevoegde waarde van de ondersteuning bezien door diegene die hier gebruik van maken
 • Indien gewenst faciliteren wij gesprekken tussen de ondersteuners en gebruikers in het kader van de visie op de ondersteuning in de toekomst. Op basis van ervaringen verwachten we dat de ondersteuning in de toekomst kleiner wordt maar met een hoger opleidingsniveau.
 • U ontvangt een individuele rapportage met concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering. Tevens verzorgen wij een presentatie (indien mogelijk) bij u op locatie. Hierin lichten onze adviseurs de uitkomsten en aandachtspunten voor uw organisatie toe.
Werkwijze

Benchmark Ziekenhuizen

De visie van Berenschot op een toekomstbestendige ondersteuning kenmerkt zich niet alleen in wat je doet, maar hoe je het doet (welk gedrag de organisatie vertoont) en welk doel je voor ogen hebt (het waarom). Hoe verhouden de ondersteunende diensten zich ten opzichte van andere ziekenhuizen? En zijn ondersteunde diensten toegerust op veranderende vragen vanuit het primair proces? Dit zijn vragen waarop de Benchmark Ziekenhuizen antwoord geeft.

In het benchmarkonderzoek vergelijken wij uw personele, inhuur-, materiële en uitbestedingskosten met die van andere ziekenhuizen. Hierbij gebruiken wij een uniforme codering gebaseerd op onze doorontwikkeling en actualisering van het ‘NZi-rekenschema’. Deze sluit aan bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en doen we recht aan de specifieke situaties en nuanceringen van uw ziekenhuis.

U levert uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie van 2020 aan. Daarnaast levert u de afdelingen en bijbehorende diensten aan waarvan u de toegevoegde waarde wil laten bepalen aan de hand van de enquête die in huis wordt verstuurd. Samen maken we de indeling in de juiste benchmark rubrieken en zorgen voor voldoende respons op de enquête. Dit zorgt namelijk voor gedragen en representatieve uitkomsten.

Tijdens het gehele proces betrekken wij managers van ondersteunende diensten en uit het primaire proces. In individuele gesprekken met hen verifiëren wij de toewijzing. Dat zorgt voor herkenbare en gedragen cijfers. Verbetertrajecten die tot stand komen op basis van de resultaten, komen daardoor beter van de grond.

De investering die deze benchmark vraagt is afhankelijk van uw specifieke wensen. Op basis daarvan stellen we een offerte op.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland.
 • Gedetailleerd inzicht in de ondersteuning, zowel centraal als decentraal, uitgesplitst naar 104 verschillende rubrieken.
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met geldende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De investering hangt af van de specifieke wensen binnen uw organisatie. Op basis van uw wensen stellen we een offerte voor u samen.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag