Project- en programmamanagement in de zorg | Berenschot

Dienst

Project- en programma­management in de zorg

Transformatie van de zorg gaat niet vanzelf. Het is belangrijk het doel of de ambitie voor ogen te houden en op een gestructureerde manier en in duidelijke onderlinge rolverdeling te werken aan regie op de benodigde verandering.
Art bekijkt op tablet welke subsidies in de zorg beschikbaar zijn

Of het nu gaat om het realiseren van een strategie, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, inspelen op een krappe arbeidsmarkt, het komen tot regionale samenwerking of het implementeren van nieuw beleid: steeds is een gestructureerde, planmatige aanpak vereist om de beoogde doelstellingen te bereiken. Dergelijke initiatieven krijgen vaak de vorm van een project of programma.

Project- en programmamanagers

Gaat het bij een project om een tijdelijke inspanning om een concreet resultaat neer te zetten, bij een programma is zo’n initiatief doorgaans gericht op het realiseren van een visie. Dit vaak in de vorm van een reeks doelen en projecten die nauw met elkaar samenhangen en op langere termijn gerealiseerd moeten worden. Het succesvol regisseren of managen van dergelijke projecten en programma’s is een vak.

Kennis en ervaring

De project- en programmanagers die wij inzetten, hebben ruime ervaring met het opereren in een complex (bestuurlijk) krachtenveld met verschillende stakeholders. Ze beschikken over de juiste leiderschapsvaardigheden en kunnen risico’s op waarde schatten. Daarnaast zijn ze gewend aan het inspelen op steeds veranderende omstandigheden. En ze beschikken over de gewenste vaardigheden op het terrein van verandermanagement en het begeleiden van veranderingsprocessen. Daardoor weten zij projecten en programma’s beheersbaar te houden en ervoor te zorgen dat doelstellingen en resultaten gerealiseerd worden.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Projecten en programma's managen

We beschikken over ervaren project- en programmamanagers, die projecten managen en programma’s kunnen begeleiden. Op basis van de complexiteit, aard en omvang van het project of programma stellen we geschikte kandidaten aan u voor.

Projectteams inzetten

Voor het realiseren van grote opgaven werken we met projectteams van specialisten die – afhankelijk van de complexiteit, aard en omvang van de opgave – de benodigde organisatorische, digitale, financiële, juridische of beleidsmatige kennis en competenties inbrengen. Dit desgewenst onder leiding van een ervaren project- of programmamanager.

Opleiding en training

Onze eigen professionals worden periodiek (bij)geschoold in project- en programmamanagement. Die ervaring delen we graag. Daarom ontwikkelen we state-of-the-art trainingen en opleidingen, die we via train-de-trainer programma’s breed inzetten. Zo zorgen we ervoor dat ook de professionals in uw organisatie over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om transformaties in de zorg succesvol door te voeren.