Verandermanagement | Berenschot

Dienst

Verandermanagement

We stellen organisaties in staat zich flexibel aan te passen op steeds veranderende omstandigheden door het verandervermogen in organisaties aan te spreken via de mensen die er werken.
Verandermanagement

Technologische innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen, inflatie, klimaatdoelen en een tekort aan grondstoffen. Zomaar een paar actuele ontwikkelingen die een stevig beroep doen op het verandervermogen van organisaties. Inspelen op ontwikkelingen en realiseren van veranderingen is tegenwoordig een continu proces.

Blijvend veranderen

Bij organisatieverandering ligt de focus vaak op de bovenstroom, de ‘hardere’ aspecten. Denk aan het ontwerpen en implementeren van nieuwe werkprocessen, het (her)inrichten van IT-systemen en ‑structuur, het opstellen van organogrammen en het trainen van medewerkers. Maar hoe geeft u richting en sturing aan de ‘zachtere’ facetten in de onderstroom, zoals gedrag, organisatiecultuur en andere minder tastbare krachten? Verandering kan alleen succesvol zijn als die tot stand komt in zowel de bovenstroom als de onderstroom. Dit helpt mensen om hun gedrag blijvend te veranderen.

Impactvolle interventies

Wij stellen organisaties in staat om duurzaam te veranderen, door organisatieverandering altijd te bezien vanuit het samenspel tussen boven- en onderstroom. Onze kennis en expertise ligt in het vertalen van de harde veranderopgave naar concrete en impactvolle interventies in gedrag en cultuur, om zo te zorgen voor een verandering die beklijft. Dit ligt voor ons aan de basis van een verandering van betekenis. Daarbij geloven we dat:

  • iedere verandering om een duidelijke stip op de horizon vraagt, die urgentie creëert en richting geeft aan de verandering
  • leiders als eigenaar van de verandering áltijd voorop gaan
  • alle medewerkers betrokken moeten worden en helpen we u een beroep te doen op het veranderpotentieel en -vermogen van alle medewerkers
  • weerstand goud is: het geeft inzicht in wat u moet doen om de verandering écht te laten slagen.
Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Verandervermogen aanspreken

Ontwerpen, begeleiden, borgen en evalueren van veranderprogramma’s

We bieden stevige en constructieve begeleiding van veranderprocessen, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Daarbij kijken we specifiek naar het veranderen van gedrag in de onderstroom. Samen met onze collega’s met expertise op het gebied van organisatiestructuur en -processen (bovenstroom), zorgen we voor duurzame verandering. Hiervoor ontwerpen we een passende aanpak, toegespitst op de context, veranderopgave en kenmerken van uw organisatie. We ontwerpen en realiseren interventies in gedrag en cultuur, met als uitgangspunt: veranderen van A naar B op de manier van B. Met andere woorden, we werken op de manier die in de toekomstige verandering gewenst is. Zo ondersteunen we bij het opstellen van een veranderverhaal, het concretiseren van het toekomstbeeld en het ontwerpen en begeleiden van sessies gericht op leiderschaps- en teamontwikkeling. We begeleiden het veranderprogramma van a tot z (inclusief borging) en evalueren de resultaten met de opdrachtgever. Dit doen we in de rol van programmamanager, projectleider, adviseur, trainer en coach.

Begeleiden van leiderschap in verandering

In verandering vervullen leiders een dubbelrol: vooropgaan in de verandering en tegelijkertijd zichzelf ontwikkelen. Wij ondersteunen leiderschapsteams onder meer in het concretiseren van de verandering, het anticiperen op wat zij zelf gaan tegenkomen in verandering en op hun eigen ontwikkelopgave hierin. Daarbij coachen we (senior) management door veranderprocessen heen. Zo vergroten zij hun eigen kennis en gedragsrepertoire in organisatieverandering.

 

Begeleiden van teams in verandering

In onze aanpak kijken we niet alleen naar individuen in een groep, maar vooral naar hoe zij met elkaar interacteren. Gedragspatronen in een organisatie zijn namelijk altijd logisch en verklaarbaar vanuit de historie en kenmerken van de organisatie. Wij maken gedragspatronen bespreekbaar en kijken wat er nodig is om gewenst gedrag te ontwikkelen. Hiertoe begeleiden we teams (leidinggevenden én medewerkers) in het verkrijgen van inzicht in deze patronen en hoe zij met elkaar nieuw gedrag kunnen aanleren en oud gedrag afleren. En zo zich gezamenlijk ontwikkelen richting het gewenste toekomstbeeld.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen