Verandermanagement | Berenschot

Dienst

Verander­management

We stellen organisaties in staat zich flexibel aan te passen op steeds veranderende omstandigheden. Door het verandervermogen in organisaties aan te spreken via de mensen die er werken.
Verandermanagement

Technologische ontwikkelingen, inflatie, klimaatdoelen en een tekort aan grondstoffen. Zomaar een paar actuele ontwikkelingen die een stevig beroep doen op het verandervermogen van organisaties. Het inspelen op ontwikkelingen en realiseren van veranderingen is tegenwoordig een continu proces.

Verandervermogen aanspreken

Waar voorheen veelal top-down werd getracht veranderingen door te voeren staan tegenwoordig kleine initiatieven van medewerkers in alle lagen van de organisatie aan de basis van grote veranderingen. Zij zijn bekend met bijvoorbeeld veranderende klantwensen, technologische ontwikkelingen en digitalisering. Bovendien kennen ze als geen ander de obstakels die verandering in de weg staan. Het is dan ook in toenemende mate van belang de kennis en kunde van medewerkers aan te boren om in te spelen op ontwikkelingen.

Verandercultuur creëren

Wij stellen organisaties in staat zich flexibel aan te passen op steeds veranderende omstandigheden. Door het verandervermogen in organisaties aan te spreken via de mensen die er werken.  Dat start met een stevige basis: een gezamenlijke ambitie en gedeelde waarden. Die uitgangspunten vormen de basis van waaruit veranderingen in gang kunnen worden gezet. Daarbij begeleiden we leiders bij het vergoten van zeggenschap en eigenaarschap in alle lagen van de organisatie. Om de gewenste verandercultuur te creëren en vast te houden hebben nadrukkelijk aandacht voor impliciete, onbewuste en verborgen krachten en factoren die hierop van invloed zijn.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Inspelen op continue verandering

Begeleiden van veranderingen

We begeleiden organisaties bij het realiseren van veranderingen. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor impliciete, onbewuste en verborgen krachten en factoren die van invloed zijn op de gewenste verandering.

Verandermanagement

Om in te kunnen spelen op continu veranderende omstandigheden ontwikkelen we kennis en vaardigheden ten aanzien van verandermanagement en het begeleiden van veranderingsprocessen, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Leiderschapsontwikkeling

In leiderschapsprogramma’s werken we aan de kennis en competenties van leidinggevenden. We maken ze bewust van hun rol bij veranderprocessen en het vergroten van het verandervermogen van organisaties.

Creativiteit en innovatie

Om medewerkers actief in te laten spelen op actuele ontwikkelingen helpen we ze hun creativiteit en innovatievermogen aan te boren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen