Teamontwikkeling | Berenschot

Dienst

Teamontwikkeling

Wij helpen teams te creëren die als eenheid opereren, constructief samenwerken en flexibel inspelen op veranderingen.
Teamontwikkeling

Organisaties veranderen voortdurend en daarmee ook de (management)teams daarbinnen. Bij elke verandering moet er weer het nodige worden afgestemd, bijgesteld en opnieuw worden ingeregeld. Het vraagt tijd en aandacht om de samenwerking in teams te optimaliseren. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de verschillende teamleden elkaar aanvullen een op elkaar ingespeeld raken om mooie resultaten te boeken. Ook om het werkplezier te vergroten.

Effectieve teams ontwikkelen

Wij helpen teams te creëren die als eenheid opereren, constructief samenwerken en flexibel inspelen op veranderingen. Door het onderling vertrouwen van teamleden te vergroten en een gezonde feedbackcultuur te creëren. We geven inzicht in talenten en drijfveren binnen teams en laten zien hoe deze het best aangesproken kunnen worden. Daarnaast helpen we leidinggevenden bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Zo zorgen we voor meer werkplezier. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor diversiteit en inclusie binnen team en de meerwaarde hiervan. Ook zorgen we ervoor dat teamleden over de juiste kennis en competenties beschikken die nodig zijn om effectief samen te kunnen werken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Samenwerking in teams versterken

Monitor Teambevlogenheid

Met de Monitor Teambevlogenheid geven we inzicht in de mate van bevlogenheid binnen teams. De monitor geeft inzicht in acht bepalende factoren:

  • Individuele factoren: commitment, respect, drive.
  • Collectieve factoren: het vermogen om uitdagingen te overwinnen, gezamenlijke vooruitgang, gemeenschapsgevoel, gezamenlijke drive en gedeelde focus.

De monitor bestaat uit een diepgaand intakegesprek, een online vragenlijst die door teamleden individueel wordt ingevuld, een gedetailleerde rapportage en een uitgebreide terugkoppeling en duiding van de resultaten aan het team. Meer weten? U kunt meer informatie over deze monitor downloaden.

 

Cultuur en samenwerking in teams

Om de gewenste cultuur te creëren en samenwerking te faciliteren leggen we onderliggende, impliciete, onbewuste en verborgen krachten bloot die hierop van invloed zijn.

Talenten en drijfveren in teams

We geven inzicht in talenten en drijfveren binnen teams. Hierdoor kunnen taken en verantwoordelijkheden beter worden belegd, kan het team beter inspelen op de behoeften van individuele teamleden en kan een omgeving worden gecreëerd waarin teamleden het best tot hun recht komen.

 

Teamsamenstelling

We geven inzicht in de huidige rollen binnen teams in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden. Wat is de taakverdeling? En wat betekent dit voor de onderlinge samenwerking? Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor diversiteit en inclusie binnen teams.

 

Leiderschapsontwikkeling

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij teamontwikkeling het creëren van sterke teams. Wij ontwikkelen de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om teams effectief aan te sturen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen