Nieuwe strategische koers voor Tramontana | Berenschot cases

Nieuwe strategische koers voor Tramonti Inc.

Case
Nieuwe strategische koers voor Tramonti Inc.

Deel deze case

Datum

09 juni 2023

Opdrachtgever

Tramonti Inc.

Tramonti Inc., een Nederlandse fabrikant van hoogwaardige zeilkleding, loopt tegen de grenzen aan van de eigen organisatie. Het bedrijf beseft dat het zich op een kantelpunt bevindt voor wat betreft de eigen ontwikkeling: óf op alle vlakken echt professionaliseren óf uiteindelijk blijven steken op het huidige niveau qua omvang en marktaandeel. Tramonti Inc. koos voor het eerste, waarbij de integrale aanpak van Berenschot een belangrijk aandeel had in het realiseren van deze ambitie.

Moeizame groei

Tramonti Inc., ooit begonnen als familiebedrijf in de confectie, heeft sinds de jaren 60 een duidelijke nautische richting gekozen en is binnen de branche uitgegroeid tot een vooraanstaande speler. Gezien het kwalitatief sterke product was de gedachte dat het bedrijf goed in staat zou moeten zijn om flink marktaandeel te pakken en door te groeien qua omvang. Met name groei in het buitenland geldt als een belangrijke strategische stap, onder meer vanwege de concurrentie.

Deze groei komt echter maar moeizaam van de grond. Tramonti Inc. heeft namelijk nog steeds de kenmerken van een familiebedrijf. De directie heeft moeite om te delegeren en medewerkers vrij te laten in de invulling van hun rol. Daarmee loopt de top van de organisatie het risico teveel verantwoordelijkheden vast te houden, waardoor onder meer besluitvorming sterk stagneert. Een ander gevaar is dat het bedrijf goede medewerkers verliest omdat zij onvoldoende autonomie ervaren.

Onze eigen expertise ligt op het vlak van state-of-the-art zeilkleding. De expertise van Berenschot is dat zij snappen wat het is om beoogde veranderingen de wind in de zeilen te geven! - Anoniem

Meer resultaat, meer werkplezier

Het Berenschot Change-model gaf de directie een helder beeld van wat medewerkers nodig hebben om te kunnen veranderen en wat daarvoor vanuit de organisatie moet worden georganiseerd. Want niet organisaties veranderen, maar de mensen die er werken!

Afbeelding -

Om binnen de directie de strategie echt te kunnen doorleven en ook te zorgen voor veranderenergie binnen de rest van de organisatie, hebben we eerst nadrukkelijk aandacht besteed aan het veranderverhaal. Vrijwel tegelijkertijd is er tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van het leiderschap binnen Tramonti Inc. De leidinggevenden hadden baat bij het vergroten van hun leidinggevend gedragsrepertoire en ontdekten wat effectief delegeren echt behelst.

Als derde stap hebben we verschillende teams begeleid in het hanteren van deze nieuwe dynamiek. Hoe pak ik nu mijn rol als medewerker en wat betekent dit voor mijn persoonlijk leiderschap binnen mijn eigen team? Medewerkers gingen nadenken over taken en verantwoordelijkheden die meer in lijn liggen met hun eigen kwaliteiten en wisten dit per team op een effectieve wijze met elkaar te organiseren. Vrijwel elk team rapporteerde meer plezier in samenwerking en een versnelling in het realiseren van teamresultaten.

Tot slot hebben we nadrukkelijk aandacht besteed aan de communicatie rondom de verandering. Een zeiltocht op zee diende als metafoor, waarbij we de voortgang van de verandering beschreven in termen van wind, stroming, materiaal, bemanning, proviand, tussenstops, et cetera.

Opening verkoopkantoor VS

De organisatie heeft op diverse aspecten een belangrijke verandering doorgemaakt, waarbij het ontwikkelen van vaardigheden en werkprocessen nog in volle gang is. Niet alleen is de strategie van de organisatie nu veel beter doorleefd en op vele aspecten een stuk concreter ingevuld. Tegelijkertijd ervaart de organisatie wat het betekent als medewerkers meer vanuit autonomie hun rol pakken. Er is veel energie voelbaar en zichtbaar, er wordt binnen de teams meer initiatief ontplooid én er is beduidend meer werkplezier. Hierdoor zijn de resultaten in een stroomversnelling gekomen en worden nu daadwerkelijk concrete stappen gezet in de groeiplannen. Het voorlopige hoogtepunt van de verandering is de opening van een belangrijk verkoopkantoor in Baltimore (VS), van waaruit de verkoop en logistiek gecoördineerd wordt voor het oosten van de VS en Canada. Dit is tevens een belangrijke stap in het versterken van de concurrentiepositie van Tramonti Inc.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief