Leiderschapsontwikkeling | Berenschot

Dienst

Leiderschaps­ontwikkeling

We helpen bestuurders, managementteams en leidinggevenden passend leiderschap te ontwikkelen dat hen in staat stelt om te gaan met actuele ontwikkelingen en continue verandering.
Leiderschapsontwikkeling

Bestuurders, managementteams en leidinggevenden moeten effectief inspelen op continu veranderende omstandigheden. Succesvolle organisaties kijken juist in turbulente tijden vooruit, kiezen voor een wendbare strategie en vertalen dat naar passend leiderschap. Leiderschap dat helpt om de strategische koers van de organisatie werkend te krijgen en een beweging in gang te zetten.

Richting, verbinding en continuïteit

Daarbij is het van belang om te zoeken naar evenwicht tussen wat behouden moet worden en wat écht anders moet. Veel verandering in de werkcontext voed onzekerheid bij medewerkers. Juist dan moet leiderschap zorgen voor richting, verbinding, rust en continuïteit. Dat vraagt niet om harder werken, maar om anders werken en anders leiden.

Passend leiderschap

Wij helpen bestuurders, managementteams en leidinggevenden passend leiderschap te ontwikkelen dat hen in staat stelt om te gaan met actuele ontwikkelingen en continue verandering. Er is niet één beste manier van leiderschap. Dat is sterk afhankelijk van de context waarin leiders opereren. Wij helpen leiders bij het vormgeven van hun rol in de specifieke context waarin zij opereren. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de wisselwerking tussen (de gezamenlijke doelstellingen van) de organisatie, de (leidinggevende) rol en het individu (persoon).

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Inspelen op continue verandering

Leiderschapsontwikkeling

In leiderschapsprogramma’s werken we aan het kennisniveau van managers en professionals en werken we aan succesvolle samenwerking in teams. Om mensen optimaal in te zetten, aan te sturen en te motiveren ontwikkelen we de gewenste leiderschapsvaardigheden op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Verandermanagement

Om in te kunnen spelen op continu veranderende omstandigheden ontwikkelen we kennis en vaardigheden ten aanzien van verandermanagement en het begeleiden van veranderingsprocessen.

Teamontwikkeling

We stimuleren samenwerking in teams en zorgen ervoor dat kennis en competenties op elkaar worden afgestemd. Daarnaast ontwikkelen we de vaardigheden van leidinggevenden om sterke teams te creëren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen