Herontwikkeling regiovisie jeugdhulp | Berenschot cases

Procesbegeleiding bij herontwikkeling regiovisie jeugdhulp

Case
Procesbegeleiding bij herontwikkeling regiovisie jeugdhulp

Deel deze case

Datum

14 december 2023

Opdrachtgever

Jeugdzorgregio Groningen

In Groningen maakten de verschillende gemeentes binnen de jeugdhulpregio samenwerkingsafspraken die ze vastlegden in een gezamenlijke regiovisie. De lokale jeugdzorgaanbieders voelden zich hierbij niet betrokken. Bovendien herkenden zij zich niet in de gemaakte afspraken. Berenschot kreeg de vraag het proces te begeleiden om te komen tot een gedragen regiovisie en een helder inkoopproces.

Tegenstellingen overbruggen

Aan het woord is Jakko Zwartsenburg, manager maatschappelijke zaken gemeente Stadskanaal: ‘We zaten op gegeven moment best in een ingewikkeld gesprek tussen bestuurders van instellingen, ketenpartners in de regio, en de tien gemeenten. Dit ging met name over de visie op jeugd die we met elkaar hadden. Als gemeenten hadden we nagedacht over hoe we de nieuwe inkoop van jeugdhulp zouden willen doen. Daar hebben we het hybride inkoopmodel voor gemaakt. De zorgaanbieders vonden er het nodige van. Toen hebben we gezegd dat het goed zou zijn om vaker en beter met elkaar in gesprek te gaan. We hebben immers echt een gezamenlijke opgave in de jeugdzorg regio Groningen. Daarin moéten we samenwerken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen discipline, ervaring en deskundigheid.’  

De uiteindelijk gekozen werkwijze heeft geleid tot meer rust en stabiliteit binnen de jeugdzorgregio Groningen. Nu dat de meerwaarde en de gevoelde noodzaak van samenwerking in de keten echt ervaren wordt, kunnen we oprecht iets betekenen voor al die jongeren in onze provincie.

- Jakko Zwartsenburg, manager maatschappelijke zaken gemeente Stadskanaal

Vertegenwoordiging vanuit de hele keten

De gemeenten wilden daarom zes ontwikkeltafels beleggen waar gemeente, jeugdhulpaanbieders en (keten)partners op verschillende thema’s konden samenwerken aan goede jeugdhulp. Jakko: ‘Het vaststellen van een regiovisie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze visie heeft echter de meeste kans van slagen als we die samen met de ketenpartners ontwikkelen. Daarbij hebben we gezegd dat we externe expertise nodig hebben om dit op de goede manier te kunnen doen. Dat helpt ons dit traject écht te ondersteunen en faciliteren. Wat ik goed vond aan Berenschot is dat ze eerst goed keken wat het vraagstuk nou eigenlijk was. Heel erg verkennend en vanuit daar een aanpak voorgesteld. Steeds weer die knip maken. Wat is bestuurlijk? Wat is ambtelijk? Wat is uitvoering? En dan met elkaar aan de ontwikkeltafel in dialoog op basis van de inhoud. Zo kun je stappen zetten. Berenschot had daarbij veel oog voor de verbinding. Dat geeft vertrouwen dat je met elkaar de goede kant opgaat. De adviseurs kunnen tevens inhoudelijk het goede gesprek voeren. Dat hielp enorm.’

Concretisering regiovisie

Als eerste stap riepen de Berenschotadviseurs een regiegroep in het leven. Deze vertegenwoordiging van gemeentes, jeugdhulpaanbieders en onderwijs formuleerde de opdrachten voor iedere ontwikkeltafel. Iedere tafel is drie keer bijeengeweest. Hierbij had Berenschot de rol van gespreksleider en penvoerder. Vervolgens combineerden de Berenschotadviseurs de adviezen van iedere ontwikkeltafel tot een integraal eindadvies voor de bestuurders. Jakko: ‘Er zijn uiteindelijk elf opgaven geformuleerd. Die hebben we overgenomen. Eén van de successen vind ik toch wel dat we in de jeugdzorgregio Groningen een manier van samenwerken hebben gevonden die werkt. De ontwikkeltafels hebben daarin veel gedaan. Het is essentieel om de dialoog te blijven voeren. Daarom hebben we inmiddels bestuurlijk afgedekt dat we de regiegroep in stand houden. Via dit platform komen we veel makkelijker met elkaar in gesprek over gezamenlijke vraagstukken. Binnenkort gaan we daarnaast een regionaal bestuurlijk overleg instellen. Zo kunnen we elkaar blijven informeren over de ontwikkelingen in de zorg. Dat is allemaal het gevolg van de manier waarop we dit traject met Berenschot hebben opgezet.’

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief