Reorganisatie KwadrantGroep | Berenschot cases

Kwadrantgroep maakt sprong naar ouderenbegeleiding

Case
Kwadrantgroep maakt sprong naar ouderenbegeleiding

Deel deze case

Datum

13 april 2023

Opdrachtgever

KwadrantGroep

Begeleiding verandert, zo ook de maatwerkvoorziening binnen de Wmo. Kregen kwetsbare mensen in de wijk voorheen persoonlijk en individueel hulp, nu richt begeleiding zich steeds meer op de context van deze mensen en herstel van zelfstandigheid. Ook ouderen kunnen niet langer alleen worden gezien als een groep kwetsbare mensen wier capaciteiten achteruitgaan. Bovendien willen zij ook zelf zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar hoe organiseer je als zorgaanbieder toekomstbestendige begeleiding, rekening houdend met deze ontwikkeling? En wat betekent dit voor begeleiding aan ouderen? Voor KwadrantGroep heeft Berenschot deze vragen beantwoord en de afdeling individuele begeleiding gereorganiseerd naar ouderenbegeleiding.

Andere focus op begeleiding

KwadrantGroep biedt alle vormen van zorg en dienstverlening aan ouderen in Friesland waaronder ook begeleiding. De afdeling begeleiding was echter niet ingesteld op alleen ouderen en gericht op individuele begeleiding aan diverse doelgroepen. Omdat KwadrantGroep tevens op korte termijn wilde inspelen op nieuwe aanbestedingen vanuit gemeenten in het kader van de Wmo was er haast. De vraag was een analyse en businesscase op te leveren als basis voor een reorganisatie. Dit diende binnen drie maanden gerealiseerd te zijn.

Herpositionering afdeling

De aanpak van Berenschot bestond uit een analyse van de interne organisatie en externe ontwikkelingen plus een vertaling hiervan in strategische keuzes voor een businesscase. Bij de aanpak werden na de analyse alle mogelijke scenario’s getoetst en voorzien van een (financiële) risico-inschatting. Bij het opstellen van de businesscase is samen met KwadrantGroep uitgebreid gesproken over de positionering van de dienst ouderenbegeleiding binnen de klantreis van ouderen. Dit heeft bijgedragen aan een herpositionering van de afdeling ouderenbegeleiding, passend bij de strategische koers van KwadrantGroep.

De businesscase vormde vervolgens de leidraad voor een programma, met daarin de herdefiniëring van de dienstverlening, de herpositionering van de afdeling en de introductie van een nieuwe functiemix. Dit programma leidde tot een reorganisatie die in hetzelfde jaar door een interim-manager vanuit Berenschot uitgevoerd.

Klantcase Kwadrantgroep

Berenschot heeft goed werk geleverd. Dat betekent naast een goede analyse ook mee nadenken over herpositionering en strategische keuzes.

– Margot van Leijen, directeur Huishoudelijke Hulp KwadrantGroep

 

Verandering met medewerkers

De reorganisatie richtte zich op echte verandering met medewerkers. Zo is nadrukkelijk aandacht geweest voor medewerkers bij het afscheid nemen van hun ‘oude’ afdeling. Hierdoor waren medewerkers sneller in staat mee te denken over de toekomstige situatie en konden zij bijdragen aan de nieuwe werkwijze van ouderenbegeleiding.

Berenschot was in staat om in nauwe verbondenheid met medewerkers te veranderen. Dit door medewerkers tijdig mee te nemen, de situatie uit te leggen en vooral ruimte te laten wanneer er wat te kiezen was.

– Jan Maarten Nuijens, bestuurder KwadrantGroep

 

Het resultaat van de reorganisatie is een nieuwe toekomstbestendige afdeling ouderenbegeleiding. En door de nieuwe inrichting met een andere combinatie van functies kan KwadrantGroep blijvend passende begeleiding bieden aan ouderen via de Wmo.

Meer weten?

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief