Ondersteunende taken IZA-fonds | Berenschot cases

Ondersteunende taken IZA-fonds wijkverpleging

Case
Ondersteunende taken IZA-fonds wijkverpleging

Deel deze case

Datum

10 oktober 2023

Opdrachtgever

Zorgverzekeraars Nederland

De drie brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamenlijk het IZA-fonds Wijkverpleging opgericht om zo de wijkverpleging een boost te geven. Berenschot werd gevraagd het IZA-fonds te ondersteunen.

Arjan Blom, beleidsadviseur eerstelijnszorg Zorgverzekeraars Nederland, volgt het fonds via een dashboard op het platform dat Berenschot bouwde om het fonds te beheren: ‘We hebben het IZA-fonds eerst beleidsmatig afgestemd met de betrokken partijen. Toen de contouren eenmaal stonden, was het tijd voor stap twee. Het daadwerkelijk realiseren van een platform, waarop de projectplannen ingediend kunnen worden én afgehandeld. Je zoekt bij zoiets dan wel het schaap met vijf poten. We wilden immers vakinhoudelijke expertise, IT-expertise, fondsexpertise en ook juridische expertise. Kan dit of kan dat, mag je dit wel delen of zit hier een AVG-issue? Bovendien hadden we financieel-administratieve expertise nodig. Hoe richt je dit nou in? Tenslotte was er behoefte aan accountantskennis. Hoe moet je dit verantwoorden in de boeken? Dat zijn letterlijk veel poten die je vraagt. Best lastig maar Berenschot heeft het netjes gedaan. Zij hebben verder de vakinhoudelijke kennis van de wijkverpleging om de projecten inhoudelijk te kunnen beoordelen en van die website wisten we dat dat in orde zou komen.’

‘De aanpak van Berenschot is pragmatisch. Ze zijn soepel in het denken in oplossingen, in het contact en in het resultaat.’

- Arjan Blom, beleidsadviseur eerstelijnszorg Zorgverzekeraars Nederland

Samen kijken wat er nodig is

Op het platform izafondswijkverpleging.nl kunnen zorgaanbieders hun aanvraag voor een bijdrage uit het fonds makkelijk indienen. De partijen ‘aan de achterkant’ kunnen op hun beurt de ingediende plannen beoordelen, de financiële administratie doen en de gelden verdelen. Alle data wordt opgeslagen en bijgehouden op een overzichtelijk dashboard. Arjan: ‘We werkten in een constructieve coproductie samen met Berenschot. Daardoor konden we het platform passend inrichten. Er staat nu een portaal. We hebben een commissie in het leven geroepen die de aanvragen beoordeelt. Er zijn allerlei processen afgesproken. Berenschot heeft de financiële administratie juist afgehecht. Het klopt privacytechnisch. Er worden dubbelchecks gedaan, de juiste personen schakelen met elkaar. George Braam coördineerde als programmanager het totaal. Hij deed dit op een praktische en flexibele manier. Goed op de inhoud, goed ingericht. Ondanks de nodige details is het grotere plaatje goed in de gaten gehouden. En gewoon prettig op de relatie, meteen schakelen, waar nodig.’

Tweede aanvraagronde

Na een succesvolle eerste ronde is er in het IZA-fonds wijkverpleging nog voldoende budget over voor een tweede aanvraagronde. Daarom is het portaal in de tweede helft van september opnieuw opengesteld. Arjan: ’We zijn nog niet klaar. Het fonds is nu voor de helft op. De organisatie die we hadden opgericht voor de eerste openstelling van het fonds bleek best goed. Daar hoefden we maar een paar dingen aan te wijzigen. Het fonds is opnieuw open voor weer ruim een maand. Het is de bedoeling dat iedereen voor de kerst een antwoord heeft gekregen of de projectaanvraag is goedgekeurd of niet.’

Berenschot heeft een mooi platform gebouwd voor het IZA-fonds, waarin per aanbieder projectaanvraag, beoordeling, betaling en verantwoording wordt geadministreerd. Daar zijn we blij mee, dit heeft bijgedragen aan het goed laten verlopen van de 1e tranche van het IZA-fonds!

- Jolien in ’t Veld, beleidsmedewerker Zorgthuisnl

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief