Meer zicht op regeldruk verpleeghuiszorg | Berenschot cases

Meer zicht op regeldruk in verpleeghuiszorg

Case
Meer zicht op regeldruk in verpleeghuiszorg

Deel deze case

Datum

24 maart 2020

Opdrachtgever

Branchevereniging ActiZ

Regeldruk in de zorg is en blijft een groot knelpunt in de zorg. Om meer zicht te krijgen op de omvang van de regeldruk en de oorzaken daarvan, hebben wij voor branchevereniging ActiZ onderzoek gedaan naar de externe verantwoordingslast in de verpleeghuiszorg.

Externe regeldruk

Het onderzoek vond plaats tussen november 2019 en februari 2020 en resulteerde in drie eindproducten:

  1. De rapportage biedt inzicht in het aantal regels waar zorgorganisaties aan moeten voldoen en in de impact van deze regels op organisaties. Ook beschrijven we de voornaamste mechanismen die ten grondslag liggen aan externe regeldruk. We illustreren die aan de hand van drie cases.
  2. Infographic. De belangrijkste uitkomsten en cijfers zijn te vinden in de infographic.
  3. Overzicht externe regels. In ons onderzoek zijn wij 451 externe regels tegengekomen waar zorgorganisaties voor de verpleeghuiszorg aan moeten voldoen. Deze regels, afkomstig uit 83 bronnen, hebben wij ingedeeld naar vijf thema’s: primair proces, kwaliteit, business control & informatiemanagement, bestuur & management en facilitair.

ActiZ heeft deze eindproducten gebruikt in haar lobby om de aanpak van externe regeldruk nadrukkelijk op de politieke agenda te krijgen en te houden, en om meer urgentiebesef bij systeempartijen te krijgen. Dit met als uiteindelijk doel de externe regeldruk en verantwoordingslast van zorgorganisaties op korte termijn merkbaar te verminderen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?