Overhead optimaliseren | Berenschot

Dienst

Overhead

Wij helpen u om uw overhead aantoonbaar te optimaliseren, zodat deze de benodigde kwaliteit biedt tegen zo laag mogelijke kosten.

Overhead kosten

Sturende en ondersteunende functies – ook wel overhead genoemd – zo inrichten dat deze optimaal bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie, is ingewikkeld. Doorgaans zijn organisaties kritisch op de overhead omdat ze een zo laag mogelijke kostprijs willen realiseren. De valkuil hierbij is dat vooral naar de omvang van de bedrijfsvoeringskosten wordt gekeken en te weinig naar de toegevoegde waarde ervan. En ondanks overeenkomsten, basisprincipes, kengetallen en best practices, is de optimale invulling van overhead voor elke organisatie anders.

Wij helpen u om uw overhead aantoonbaar te optimaliseren, zodat deze de benodigde kwaliteit biedt tegen zo laag mogelijke kosten. Onze heldere en gedetailleerde definities van vaste kosten worden landelijk als leidend beschouwd. Wij zorgen voor eenduidige definities en optimaliseren de overhead altijd vanuit en een integrale kostprijsgedachte en uw specifieke context.

Meer weten?

Stuur ons een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Masterclass overheadoptimalisatie

In een dagdeel leert u wat overhead is, om welke kengetallen het draait en welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsvoeringskosten te optimaliseren.

Benchmark overhead

Bij benchmarking vergelijken we de omvang en inrichting van uw overhead met die binnen andere organisaties. Inmiddels hebben duizenden organisaties uit tientallen sectoren aan onze overheadbenchmarks deelgenomen, waardoor we over een unieke hoeveelheid gevalideerde referentiecijfers en best practices beschikken.

Overhead Value Analyse

Op basis van de Overhead Value Analyse, klant-leveranciergesprekken en onze eigen expertise brengen we de toegevoegde waarde van uw overhead in kaart én doen we concrete voorstellen om deze te optimaliseren; de juiste kwaliteit tegen de laagste kosten.