Hoe wendbaar is uw organisatie? | Berenschot

Agile scan Berenschot: Hoe wendbaar is uw organisatie?

Artikel
Agile scan Berenschot: Hoe wendbaar is uw organisatie?

Deel dit artikel

Datum

16 april 2021

Leestijd

2 minuten

Om te kunnen overleven in een wereld die steeds in beweging is, is een wendbare organisatie van groot belang. Doe de agile scan en kom erachter hoe wendbaar uw organisatie is ingericht. Binnen drie minuten weet u op welke onderwerpen uw organisatie goed scoort en waar u nog kunt verbeteren.

Duurzaam succesvol met wendbaarheid

De wereld verandert razendsnel en dat heeft een directe impact op organisaties. In deze complexe dynamiek moeten organisaties adequaat kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. Het vermogen om dit te doen, noemen wij wendbaarheid of agility. Uit het jaarlijks Strategy Trends onderzoek van Berenschot blijkt dat het wendbaar maken van de organisatie tot de top drie van prioriteiten behoort voor de interne organisatie. Wendbare organisaties hebben het vermogen zich constant aan te passen aan hun omgeving, kansen te benutten voordat anderen dat doen en bedreigingen snel het hoofd te bieden. Daardoor kunnen zij ook in nieuwe omstandigheden succesvol zijn en blijven.

Quote Charles Darwin 1809:
‘’It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.’’

Agile scan Berenschot

In deze scan inventariseren we hoe wendbaar uw organisatie is ingericht. Dat doen we aan de hand van het Berenschotmodel voor organisaties dat de vier elementen van een organisatie beschrijft. De scan is opgebouwd langs deze vier elementen. Per element krijgt u een aantal stellingen voorgelegd, waarbij u dient aan te geven in hoeverre deze van toepassing zijn op uw team, afdeling of organisatie. De vier elementen zijn:

  • Structuur – Hoe is het werk verdeeld?
  • Processen – Hoe wordt het werk gedaan?
  • Ondersteunende systemen – Hoe wordt het werk ondersteund?
  • Mensen – Wie doet het werk?

Na het invullen van de scan ontvang u direct de uitkomsten in een rapportage. In deze rapportage ziet u de specifieke gebieden waarop uw organisatie positief scoort als het gaat om agility en welke aspecten van uw organisatiemodel nog kansen bieden voor verbetering.

Weten hoe wendbaar uw organisatie is?

Doe de agile scan van Berenschot!

Meer weten?