Agile en wendbaarheid voor duurzaam succes | Berenschot

Dienst

Agile en wendbaarheid

In een steeds dynamischer omgeving is het vaak onzeker in welke richting ontwikkelingen zich bewegen. Dus moeten organisaties constant in beweging blijven en begrijpen wat er ‘buiten’ gebeurt. Agile en wendbaar werken biedt uitkomst.
Afbeelding - Agile en wendbaarheid

Denk aan technologische ontwikkelingen, de energietransitie, arbeidsmarktproblematiek en snel wisselende maatschappelijke sentimenten: deze zorgen voor dynamische omgevingen voor organisaties. In welke richting de ontwikkelingen zich bewegen is een continue vraagteken. Daarom moeten organisaties constant in beweging blijven en begrijpen wat er ‘buiten’ gebeurt. Koers bepalen is belangrijker dan ooit, maar het is niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken.

Duurzaam succesvol

Wij helpen u bij de ontwikkeling van een wendbare organisatie, zodat u duurzaam succesvol kunt zijn in een turbulente en onzekere omgeving. Wendbare organisaties hebben een voorsprong omdat ze (1) flexibel inspelen op veranderingen in de markt; (2) kansen zien en tijdig benutten; en (3) bedreigingen snel het hoofd bieden.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Integraal perspectief

De transformatie naar een wendbare organisatie vraagt om een integraal perspectief. Hiervoor combineren wij programma- en verandermanagement met inhoudelijke kennis op diverse gebieden:

Strategie

Strategische doelen bepalen, doorvertalen naar afdelingen en teams, en hier op sturen zodat kortcyclische besluiten en bijsturing mogelijk zijn.

Organisatie

Multidisciplinaire teams rondom ketens organiseren, invulling geven aan dynamische rollen, en gebruikmaken van decentrale regelruimte en besluitvorming.

Leiderschap

Wendbaarheid vereist een andere invulling van leiderschap. Denk aan het splitsen van hiërarchisch, functioneel en operationeel leiding geven.

Veranderkracht

De organisatie meenemen, medewerkers mobiliseren en gedrag beïnvloeden gaat niet vanzelf, hier moet u bewust verandercompetenties voor inzetten.

Optimalisatie

Continu verbeteren van de organisatie met behulp van technologische inzichten plus het beleggen van de innovatiefunctie binnen organisaties.

Mensen

Afhankelijk van de context worden sommige competenties steeds belangrijker, zoals eigenaarschap, flexibiliteit, creativiteit. Het identificeren en ontwikkelen van deze competenties is essentieel, en dat in een krappe arbeidsmarkt.