Organisatieontwerp en -inrichting | Berenschot diensten

Dienst

Organisatieontwerp en -inrichting

Organisaties zijn continu in beweging en moeten zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om concurrerend te blijven en de doelen van de organisatie te realiseren, is een effectief organisatieontwerp en een passende inrichting van uw organisatie van groot belang.
Organisatieontwerp en -inrichting

Digitalisering, wetswijzigingen, opkomende concurrentie of een snel veranderende arbeidsmarkt. Dergelijke uitdagingen zijn vaak aanleiding voor het anders inrichten van de organisatie. Ook wijzigingen in de aard van het werk, een hernieuwde strategie, sterke groei of krimp of een fusie of overname kunnen aanleiding zijn voor een reorganisatie en het (her)inrichten van de organisatie.

Reorganisatie en herontwerp

Een goed organisatieontwerp maakt duidelijk hoe taken worden verdeeld over rollen en teams, hoe samenwerking plaatsvindt en welke managementprocessen hiervoor nodig zijn. De organisatiestructuur vólgt niet de strategie, zoals vaak wordt gezegd, maar versterkt óf hindert de realisatie hiervan. Het beïnvloedt de mate waarin het uw organisatie lukt om bijvoorbeeld de klant centraal te stellen, kostenefficiënt te werken of verkokering tegen te gaan.

Een doordachte inrichting van uw organisatie stelt u in staat te focussen op uw strategische doelen. Het voorkomt onnodige overleggen in al overvolle agenda’s, dubbele besluitvorming of onsamenhangende initiatieven.

Van ontwerp tot implementatie

Wij helpen de structuur van uw organisatie te ontwerpen en in te richten op basis van uw strategie, doelen en ambities. We zijn ervaren in het begeleiden van organisatieontwerp- en inrichtingstrajecten in diverse sectoren en voor zowel profit- als non-profitorganisaties.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Ontwerp op maat

We werken met u samen aan uw organisatieontwerp dat niet vóór, maar ván de organisatie wordt. Dat is maatwerk, want wat in de ene organisatie tot bijzondere prestaties leidt, kan in de andere juist problemen opleveren. Wij helpen u de verschillende ontwerpopties te begrijpen en de keuze te maken voor het ontwerp dat bij u past. Hét ontwerp met de unieke organisatiestructuur waarmee u juist de uitdagingen die op uw organisatie afkomen het hoofd kunt bieden – en kansen weet te verzilveren.

Daarbij maken we gebruik van de meest recente inzichten uit de organisatiekunde en kijken nuchter naar de toepassing hiervan. Onze aanpak is flexibel. We kunnen u ondersteunen bij zowel de volledige reorganisatie van uw organisatie als enkel een herontwerp van de managementstructuur of een specifieke afdeling.

Organization Design vakgroep

Onze expertise en onderscheidende positie in de markt wordt onderstreept door nauwe samenwerkingen met universiteiten, publicaties van onze kennis in artikelen en boeken, en onze betrokkenheid bij het European Organization Design Forum (EODF). Daarnaast organiseren wij evenementen om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten en onze kennis te delen.

Advies en implementatie

In de ruim 85 jaar dat wij bestaan hebben we honderden opdrachtgevers ondersteund met vraagstukken rondom de inrichting van hun organisatie. Ons team van experts adviseert en begeleidt u gedurende de volledige organisatieverandering, van evaluatie, strategisch ontwerp (hoofdontwerp), operationeel ontwerp (detailinrichting) tot implementatie. Wij kunnen u ondersteunen op het gebied van procesbegeleiding, project- en programmamanagement en expertmatig advies.

Meer weten?

Gerelateerde inzichten