Organisatieontwerp en -inrichting | Berenschot diensten

Dienst

Organisatieontwerp en -inrichting

Een goed organisatieontwerp maakt duidelijk hoe taken worden verdeeld over rollen en teams, hoe samenwerking plaatsvindt en welke managementprocessen hiervoor nodig zijn.
Afbeelding - Organisatieontwerp en -inrichting

Het huidige wereldbeeld wordt gedomineerd door technologische vernieuwing en vervagende grenzen tussen sectoren en waardeketens. Deze uitdagingen zijn vaak aanleiding voor het anders inrichten van de organisatie. Een organisatieontwerp maakt duidelijk hoe taken worden verdeeld over rollen en teams, hoe samenwerking plaatsvindt en welke managementprocessen hiervoor nodig zijn.

Integrale organisatiestructuur

Een (nieuw) organisatieontwerp vormt een integrale structuur die u in staat stelt te focussen op uw strategische doelen. Geen onnodige overleggen in al overvolle agenda’s, geen dubbele besluitvorming of onsamenhangende initiatieven. Een goed ontwerp sluit aan bij de organisatiedoelen en de context van de organisatie. De organisatiestructuur vólgt niet de strategie, zoals vaak wordt gezegd, maar versterkt óf hindert de realisatie hiervan. Zo beïnvloedt het ontwerp de mate waarin het uw organisatie lukt om bijvoorbeeld de klant centraal te stellen, kostenefficiënt te werken of verkokering tegen te gaan.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Ontwerp op maat

Wij werken met u samen aan uw organisatieontwerp zodat de structuur niet vóór, maar ván de organisatie wordt. Daarbij brengen we de nieuwste inzichten uit de organisatiekunde mee en kijken nuchter naar de toepassing hiervan.

In de ruim tachtig jaar dat wij bestaan hebben we honderden opdrachtgevers ondersteund met vraagstukken rondom de inrichting van hun organisatie.

Unieke organisatiestructuur

Dit doen wij op maat. Want wat in de ene organisatie tot bijzondere prestaties leidt, kan in de andere juist problemen opleveren. Wij helpen u de verschillende ontwerpopties te begrijpen en de keuze te maken voor het ontwerp dat bij u past. Hét ontwerp met de unieke organisatiestructuur waarmee u juist de uitdagingen die op uw organisatie afkomen het hoofd kunt bieden – en kansen weet te verzilveren.