Leiderschap in de zorg | Berenschot

Dienst

Leiderschapsontwikkeling in een veranderend zorglandschap

Omgaan met continue verandering en het vormgeven van de transformatie in de zorg doet een stevig beroep op het leiderschap van zorgprofessionals, managers en bestuurders. Wij helpen hen het leiderschap te ontwikkelen dat hen in staat stelt die uitdagingen effectief op te pakken.
Leiderschapsontwikkeling in de zorg

De zorg staat behoorlijk onder druk: niet alleen door de dagelijks ervaren krapte in geld en mensen, maar ook vanwege de beoogde transformatie die de komende jaren centraal staat. Dit doet een stevig beroep op leiderschap.

Omgaan met veranderingen

Bestuurders, managementteams, leidinggevenden en professionals in zorgorganisaties moeten effectief kunnen omgaan met continu veranderende omstandigheden. Naast de eisen die dit stelt aan hun persoonlijk leiderschap, staan zij ook steeds vaker zelf aan de lat om een veranderkundige opdracht te begeleiden. Veelal in samenwerking met andere zorginstellingen of professionals uit de regio. Juist dan moet leiderschap zorgen voor richting, verbinding, rust en continuïteit.

Kennis en competenties

Wij helpen bestuurders, leidinggevenden en professionals in zorgorganisaties bij het ontwikkelen van de juiste leiderschapsskills om hun rol en positie effectief in te vullen. In het bijzonder besteden we daarbij aandacht aan persoonlijke effectiviteit, omgevingsbewustzijn en stakeholdermanagement. We zorgen voor de juiste kennis en competenties ten aanzien van verandermanagement en het begeleiden van veranderprocessen. Daarnaast helpen we bij het optimaliseren van de samenwerking in teams en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Bovendien zorgen we ervoor dat mensen optimaal gebruik maken van hun talenten, een belangrijke factor voor het vergroten van werkplezier.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Management development

Met behulp van management-development-programma’s verhogen we het kennisniveau van managers en professionals en werken we aan succesvolle samenwerking in teams.

Verandermanagement

Om managers en professionals te helpen inspelen op continu veranderende omstandigheden, ontwikkelen we hun kennis en vaardigheden ten aanzien van verandermanagement en het begeleiden van veranderingsprocessen.

Strategisch management

We helpen managers hun kennisniveau op bedrijfskundig vlak te ontwikkelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën, digitalisering, project- en programmamanagement, procesmanagement en human resources.

Leiderschapsontwikkeling

Om managers en professionals te leren mensen optimaal in te zetten, aan te sturen en te motiveren, ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van de gewenste leiderschapsvaardigheden op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Teamontwikkeling

Om samenwerking in teams te stimuleren zorgen we ervoor dat kennis en competenties op elkaar worden afgestemd. Daarnaast ondersteunen we leidinggevenden bij het ontwikkelen van hun vaardigheden om sterke teams te creëren.