Leiderschap in de zorg | Berenschot

Dienst

Leiderschapsontwikkeling in de zorg

Wij helpen zorgprofessionals, managers en bestuurders het leiderschap te ontwikkelen dat hen in staat stelt om te gaan met de continue veranderingen in het zorglandschap.
Leiderschapsontwikkeling in de zorg

De zorg staat onder forse druk: niet alleen door de dagelijks ervaren krapte in geld en mensen, maar ook door de beoogde transformatie die de komende jaren centraal staat. Dit doet een stevig beroep op leiderschap.

Omgaan met veranderingen

Bestuurders, managementteams, leidinggevenden en professionals in zorgorganisaties moeten effectief om kunnen gaan met continu veranderende omstandigheden. Naast het beroep op hun persoonlijk leiderschap, wordt ook steeds vaker van hen verwacht zelf een veranderkundige opdracht te begeleiden. Veelal in samenwerking met andere zorginstellingen of professionals uit de regio. Juist dan moet leiderschap zorgen voor richting, verbinding, rust en continuïteit.

Kennis en competenties

Wij helpen bestuurders, leidinggevenden en professionals in zorgorganisaties bij het ontwikkelen van effectief leiderschap. Wij begeleiden leiders om verantwoordelijkheden op het juiste niveau te beleggen. Zo krijgen zorgprofessionals zeggenschap over hun aandeel in het realiseren van organisatiedoelstellingen. En managers en bestuurders worden minder opgeslokt door het primaire proces. Wij helpen leiders om ‘navolgbaar’ te zijn in woord en gedrag en zo hun persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Verandermanagement

Ook zorgen we voor inzicht in en de juiste kennis en competenties ten aanzien van verandermanagement en het begeleiden van veranderprocessen. Daarnaast helpen we bij het optimaliseren van de samenwerking in teams en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin mensen optimaal gebruik maken van hun talenten. Benutten van talent is een belangrijke factor voor het vergroten van werkplezier.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Leiderschapsontwikkeling

In leiderschapsprogramma’s werken we aan het kennisniveau van managers en professionals en werken we aan succesvolle samenwerking in teams. Om mensen optimaal in te zetten, aan te sturen en te motiveren ontwikkelen we de gewenste leiderschapsvaardigheden op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Verandermanagement

Om in te kunnen spelen op continu veranderende omstandigheden ontwikkelen we kennis en vaardigheden ten aanzien van verandermanagement en het begeleiden van veranderingsprocessen.

Teamontwikkeling

We stimuleren samenwerking in teams en zorgen ervoor dat kennis en competenties op elkaar worden afgestemd. Daarnaast ontwikkelen we de vaardigheden van leidinggevenden om sterke teams te creëren.