Kinderopvang | Berenschot

Dienst

Kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie moet u kunnen meebewegen met nieuwe regelgeving en eisen vanuit de rijksoverheid en gemeenten. Wij helpen daarbij.
Afbeelding - Kinderopvang

Kinderopvang ondersteunt ouders in één van de drukste perioden in hun leven. Voor kinderen is de kinderopvang een plek waar ze zich sociaal en cognitief kunnen ontwikkelen door samen te spelen, te delen en te ontdekken. De kinderopvangsector ontwikkelt zich in hoog tempo. Zowel als het gaat om toegankelijkheid van opvang voor verschillende ouders als in de pedagogische kwaliteit van medewerkers en de rol van opvang in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en het tegengaan van achterstanden hierbij.

Strategie en bedrijfsvoering

Als kinderopvangorganisatie moet u kunnen meebewegen met nieuwe regelgeving en eisen vanuit de rijksoverheid en gemeenten. Tegelijkertijd heeft u als commerciële aanbieder ook te maken met concurrentie in de markt. Wilt u effectief opereren in dit complexe speelveld? Wij helpen daarbij.

Aanpak van onderwijsachterstanden

Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het aanbieden van voorschoolse educatie en peuterspelen. Alle kinderen moeten gebruik kunnen maken van voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstanden moeten worden tegengegaan. Dat vraagt om goede afspraken met kinderopvangaanbieders en het onderwijs over de organisatie, kwaliteit en financiering van het aanbod. Wij helpen gemeenten hun onderwijsachterstandenbeleid en hieraan verbonden subsidiebeleid zo goed mogelijk vorm te geven.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Strategie en bedrijfsvoering

  • Het in kaart brengen van marktontwikkelingen
  • Het begeleiden van strategische sessies en uitwerken van strategische opties
  • Het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid
  • Het analyseren en adviseren rondom de bedrijfsvoering van uw organisatie
  • Het adviseren betreffende samenwerking, fusies en overnames

Aanpak onderwijsachterstanden

  • Het adviseren en begeleiden van het proces van de ontwikkeling van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
  • Het berekenen van tarieven en het opstellen van meerjarenbegrotingen
  • Het uitwerken en toetsen van subsidieregelingen op het vlak van tarieven, kwaliteit en doelmatigheid
  • Het maken van regionale afspraken in het kader van vorming van integrale kindercentra