Onderzoek NT2-docentschap | Berenschot nieuws

Onderzoek naar potentiële geïnteresseerden voor NT2-docentschap

Nieuws
Docent school in beeld

Deel dit nieuwsartikel

Datum

19 september 2023

Leestijd

1 minuut

Niet alleen in het reguliere onderwijs is er een lerarentekort, ook in het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) is er een tekort aan docenten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dit tekort tegengaan en onderzoekt daarom of er potentiële doelgroepen zijn van mensen die geïnteresseerd zijn om NT2-docent te worden. In opdracht van het Ministerie van OCW doet Berenschot hier onderzoek naar.

Onderzoek doelgroepen

Het onderzoek gaat in op welke doelgroepen interesse hebben om als NT2-docent aan de slag te gaan en onder welke voorwaarden zij hun bevoegdheid/bekwaamheid zouden willen halen. Met dit onderzoek vergaren we meer kennis over mogelijke manieren om het tekort aan NT2-docenten te verkleinen.

 

Verschillende typen NT2-docenten

Een NT2-docent verzorgt lessen aan mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. NT2-docent is een breed begrip. Als NT2-docent kun je in verschillende typen onderwijs aan de slag, zoals in internationale schakelklassen (isk), in het reguliere onderwijs, of in de inburgering of volwasseneneducatie. De omgeving is steeds anders en daardoor ook het type werk dat je doet en de kennis die je daarvoor nodig hebt. In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in alle typen (mogelijke) NT2-docenten.

 

Bent u geïnteresseerd?

Mocht u er wel eens over hebben nagedacht om NT2-docent te worden en/of mocht u meer willen horen over wat er nodig is om NT2-docent te worden, dan ontvangen we graag uw input! We vragen u daarom graag om deze korte vragenlijst in te vullen (maximaal 5 minuten invultijd). De vragenlijst staat open t/m 13 oktober. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en rapporteren de gegevens alleen per groep en niet per individu. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berenschot via NT2-docenten@berenschot.nl.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief