Beleidsonderzoek en -evaluatie | Berenschot

Dienst

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Voor uiteenlopende opdrachtgevers voeren we verschillende vormen van beleidsonderzoek en -evaluaties uit. Onze kracht: uitgebreide sectorkennis, gecombineerd met gedegen expertise in sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
Vrouw legt uit hoe beleidsonderzoek uitgevoerd gaat worden

In hoeverre worden maatschappelijke vraagstukken rondom ongelijkheid, veiligheid, gezondheid, milieu en energie ook daadwerkelijk opgelost? En in hoeverre worden de beschikbare middelen op effectieve en efficiënte wijze ingezet? Inzicht in de mate waarin overheidsbeleid ook daadwerkelijk het beoogde effect sorteert is onontbeerlijk. En als het beoogde effect gerealiseerd is: welke inspanningen liggen hier dan precies aan ten grondslag? Dat vraagt om een grondig onderzoek en een zorgvuldige evaluatie.

Doelmatig en doeltreffend beleid

Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid te achterhalen voeren we verschillende vormen van beleidsonderzoek en -evaluatie uit. Afhankelijk van de aard en de omvang van het onderzoek kiezen we daarbij steeds de meest geschikte sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en technieken. We zijn bovendien geautoriseerd om zelf onderzoek te doen op microdata van het CBS. Daarnaast beschikken we over diepgaande sectorkennis. Zo brengen we nauwkeurig de situatie in kaart en weten we alle relevante gegevens te verzamelen en te analyseren.

We beschikken over een toonaangevend cluster met ervaren onderzoekers en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van uiteenlopende onderzoeken voor ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen, belangenbehartigers en ander publieke organisaties. U bent verzekerd van zorgvuldig onderbouwde adviezen en aanbevelingen op basis waarvan beleid verder aangescherpt of verbeterd kan worden.

Meer weten over beleidsonderzoek?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid te achterhalen voeren we verschillende vormen van beleidsonderzoek en -evaluatie uit, zoals:

 • beleidsonderzoeken
 • beleidsevaluaties
 • beleidsdoorlichtingen
 • RPE-onderzoeken
 • stelseldoorlichtingen
 • organisatiedoorlichtingen
 • maatschappelijke impactmetingen
 • waarheidsvindingen
 • raadsonderzoeken -enquêtes
 • projectevaluaties
 • integriteitsonderzoeken
 • audits