Evaluatie Brexit-inzet Nederland | Berenschot nieuws

Evaluatie van de rijksbrede Brexit-inzet van de Nederlandse overheid

Nieuws
Evaluatie van de rijksbrede Brexit-inzet van de Nederlandse overheid

Deel dit nieuwsartikel

Datum

16 december 2022

Leestijd

1 minuut

Onderzoeksbureaus RAND Europe en Berenschot hebben deze onafhankelijke evaluatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoewel de Europese Commissie de onderhandelingen met het VK leidde, was het voor de Nederlandse overheid belangrijk dat de Nederlandse belangen goed behartigd zouden worden, de Nederlandse wet- en regelgeving aangepast zou worden ter voorbereiding op de nieuwe Europese buitengrens en dat andere belanghebbenden, zoals burgers en bedrijven, geïnformeerd zouden zijn en zich goed zouden voorbereiden.

De onderzoekers hebben voor deze evaluatie onder andere tientallen interviews uitgevoerd met betrokkenen binnen de overheid en enquêtes afgenomen onder meer dan 700 bedrijven, brancheorganisaties, Nederlanders woonachtig in het VK en Britten in Nederland.

De conclusie van de evaluatie is dat de doelstellingen van de regering in grote lijnen zijn behaald. Met name de gestructureerde interdepartementale samenwerking heeft bijgedragen aan doeltreffende belangenbehartiging tijdens de onderhandelingen, en dat Nederland goed voorbereid was op mogelijke verstoringen en veranderingen. De organisatiestructuur biedt mogelijk een goede blauwdruk voor toekomstige interdepartementale dossiers.

Ook worden enkele verbeterpunten geïdentificeerd. Om te beginnen voelden de Nederlandse burgers woonachtig in het VK zich onvoldoende gehoord en hadden zij beter geïnformeerd willen worden. Daarnaast was men relatief traag met het opzetten en bemensen van een eenheid verantwoordelijk voor de voorbereidingen en contingency-maatregelen. Verder bestond er onvoldoende inzicht in de aan Brexit gemaakte kosten en ontbrak een projectmatige financiële sturing, waardoor de doelmatigheidsvraag niet kan worden beantwoord.

Bekijk de Evaluatie van de rijksbrede Brexit-inzet van de Nederlandse overheid

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief