Raamcontracten ministerie van IenW | Berenschot nieuws

Berenschot, Arcadis en PosadMaxwan winnen vier raamcontracten ministerie van IenW

Nieuws
raamcontract ministerie van IenW fysieke leefomgeving en mobiliteit

Deel dit nieuwsartikel

Datum

01 maart 2024

Leestijd

1 minuut

Een consortium met daarin Berenschot, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en stedenbouwkundig ontwerpbureau PosadMaxwan won recent alle vier raamcontracten voor beleidsadvies- en ingenieursdiensten (BADI-3) voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie schat de totaalwaarde van de contracten op ongeveer 69 miljoen euro per jaar. De looptijd van de raamovereenkomsten is drie jaar, met de mogelijkheid om het één keer een jaar te verlengen.

Omdat het om een groot volume gaat met veel verschillende kennisgebieden heeft het consortium ook partners gevonden. Deze partners zijn: Bax & Company, Horvat & partners, Generation.Energy, Significance, Nestra BV, Omniplan, Procap, Ipsos I&O en EMMA.

Het ministerie wil ruimte creëren voor verbetering van Nederland. Naast bijvoorbeeld goede bereikbaarheid en waterveiligheid, streeft het naar een land met schone lucht, een gezonde bodem en schoon water. Ook zet het ministerie in op het zoveel mogelijk hergebruik van materialen en zorgvuldige inzet van grondstoffen. Het consortium krijgt als taak om dat beleid te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan projecten, programma’s en het voorbereiden van beslisinformatie voor besluit- en beleidsvorming.

“Het ministerie heeft een leidende rol in het vormgeven van het Nederland van de toekomst. Als maatschappelijk gedreven adviesbureau zijn we zeer gemotiveerd om met onze partners het ministerie ook de komende jaren hierbij te adviseren en te ondersteunen. Zo bouwen we mee aan een duurzaam, leefbaar en bereikbaar land” aldus, Wouter Metzlar, senior managing consultant bij Berenschot. 

Per contract zijn zeven consortia geselecteerd. De raamovereenkomst geldt voor de hele bestuurskern van het ministerie, Staf Deltacommissaris, het KNMI, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de Nederlandse Emissieautoriteit en delen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waarbij de focus ligt op de dienstverlening aan de vier directoraten-generaal van IenW.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief