Middelbaar beroepsonderwijs | Berenschot

Dienst

Middelbaar beroepsonderwijs

Van het middelbaar beroepsonderwijs wordt van verwacht dat zij snel innoveren, een sterke relatie aangaan met het regionale bedrijfsleven en flexibiliseren om een leven lang ontwikkelen te faciliteren. Dit vraagt om een slimme en wendbare organisatie.
Afbeelding - Middelbaar beroepsonderwijs

Het Nederlandse mbo-stelsel behoort tot de best presterende stelsels van de wereld, aldus de OESO. Dat betekent niet dat mbo-scholen geen uitdagingen kennen. Als grootste opleiders van de beroepsbevolking van Nederland wordt van hen verwacht dat zij sneller dan ooit innoveren, een sterke relatie aangaan met het regionale bedrijfsleven, flexibiliseren om een leven lang ontwikkelen te accommoderen en de kansengelijkheid in Nederland te bevorderen. Om dit te realiseren, is een wendbare en slimme organisatie vereist die deze veelheid aan uitdagingen aankan.

Strategie, positionering en profilering

Wij ondersteunen mbo-scholen bij het maken van keuzes rondom strategie, positionering en profilering in het speelveld waarin u zich beweegt. Zo begeleiden we bij strategieontwikkeling, waarin we in een participatief proces tot heldere en onderscheidende keuzes komen over de toekomst van uw instelling. Ook bieden wij door middel van een portfolioanalyse inzicht in de mate waarin uw portfolio doelmatig en doeltreffend is opgebouwd richting de toekomst.

Bent u benieuwd hoe uw instelling zich verhoudt tot collega-instellingen en waar kansen liggen voor leven lang ontwikkelen? Dan kunnen we een omgevings- of concurrentieanalyse voor u uitvoeren. We zorgen altijd voor een zorgvuldige begeleiding in het proces waarin strategische keuzes moeten worden gemaakt, waarbij we stakeholders, raad van toezicht en medezeggenschap nauw betrekken.

Strategie in samenwerking

Of het nu gaat om innovatie van het onderwijs, het creëren van doorlopende leerlijnen of het effectief gebruikmaken van gezamenlijke faciliteiten: samenwerken is het nieuwe concurreren. Mbo-scholen gaan steeds meer verschillende typen samenwerkingen aan binnen en buiten de sector. Een constructief en werkbaar samenwerkingsarrangement is daarvoor de basis. Als adviseurs hebben wij ervaring met alle vormen van samenwerking en ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van een samenwerkingsarrangement, zowel inhoudelijk als bij de juridische en zakelijke vormgeving ervan.

Kwaliteit en organisatie-inrichting

Inspelen op snel veranderende omstandigheden vraagt om een slimme en wendbare organisatie. Daarom helpen we onderwijsinstellingen bij het optimaal inrichten van hun organisatie, het stroomlijnen van processen en het ontwikkelen van stafdiensten. Wij zijn in staat u te ondersteunen bij het inzetten van digitale middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het onderwijs beter organiseerbaar te maken. Daarbij kijken we niet alleen naar de harde kant van de organisatie, maar voeren bijvoorbeeld ook cultuuronderzoeken uit.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen het middelbaar beroepsonderwijs bij:

  • Het maken van strategische keuzes en het begeleiden bij strategieontwikkeling
  • Het ondersteunen bij positionering en profilering in de markt
  • Het maken van een portfolioanalyse
  • Het uitvoeren van een omgevings- of concurrentieanalyse
  • Het ontwikkelen van een samenwerkingsarrangement, zowel inhoudelijk als bij de juridische en zakelijke vormgeving ervan.
  • Het optimaal inrichten van organisaties en het stroomlijnen van processen