Hoger onderwijs | Berenschot

Dienst

Hoger onderwijs

Van instellingen in het hoger onderwijs wordt verwacht dat zij sneller dan ooit innoveren en een sterke relatie aangaan met hun omgeving. Wij ondersteunen hogescholen bij het maken van keuzes rondom strategie, positionering en profilering.
Afbeelding - Hoger onderwijs

Het Nederlandse hogeronderwijsstelsel behoort tot de best presterende stelsels van de wereld. Van hogeronderwijsinstellingen wordt echter verwacht dat zij sneller dan ooit innoveren en een sterke relatie aangaan met hun omgeving. En dat ze flexibiliseren om een leven lang ontwikkelen te accommoderen en de toegankelijkheid te bevorderen. Om dit te realiseren, is een wendbare en slimme organisatie vereist die deze veelheid aan uitdagingen aankan vanuit een integrale visie op goed onderwijs en onderzoek, die verdergaat dan het afstrepen van lijstjes.

Strategie, positionering en profilering

Wij ondersteunen hogescholen bij het maken van strategische keuzes, positionering en profilering in het speelveld waarin u zich beweegt. Zo begeleiden we bij strategieontwikkeling, waarin we samen met u tot heldere en onderscheidende keuzes komen over de toekomst van uw instelling. Ook geven we door middel van een portfolioanalyse inzicht in de mate waarin uw portfolio doelmatig en doeltreffend is opgebouwd.

Bent u benieuwd hoe uw instelling zich verhoudt tot collega-instellingen en waar kansen liggen op het gebied van leven lang ontwikkelen? Dan kunnen we een omgevingsanalyse voor u uitvoeren. We zorgen altijd voor een zorgvuldige begeleiding bij het proces waarin strategische keuzes moeten worden gemaakt, waarbij we stakeholders, raad van toezicht en medezeggenschap nauw betrekken.

Strategie in samenwerking

Fusies tussen hogescholen, het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het creëren van doorlopende leerlijnen, het organiseren van de administratieve keten dan wel het gebruikmaken van gezamenlijke faciliteiten. Al deze aspecten vereisen een constructieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere organisaties. Een goede aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt vraagt bovendien om een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van samenwerkingsarrangementen, zowel inhoudelijk als bij de juridische en zakelijke vormgeving ervan.

Optimale organisatieontwikkeling

Inspelen op snel veranderende omstandigheden vraagt om een slimme en wendbare organisatie. Wij kunnen u helpen bij het optimaal inrichten van uw organisatie, het stroomlijnen van processen, het adopteren van digitale ontwikkelingen, en het ontwikkelen van stafdiensten. Daarbij kijken we niet alleen naar de harde kant van de organisatie van de hogeschool, maar voeren bijvoorbeeld ook cultuuronderzoeken uit.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen hogescholen bij:

  • Het maken van strategische keuzes en het begeleiden bij strategieontwikkeling
  • Het ondersteunen bij positionering en profilering in de markt
  • Het uitvoeren van een omgevingsanalyse
  • Het stimuleren en faciliteren van een constructieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere organisaties.
  • Het optimaal inrichten van organisaties en het stroomlijnen van processen