B.W. Berenschot oprichter van Berenschot | Berenschot

Ir. B.W. Berenschot oprichter van ons organisatieadviesbureau

Artikel
Ir. B.W. Berenschot oprichter van ons organisatieadviesbureau

Deel dit artikel

Datum

29 december 2020

Leestijd

1 minuut

Oprichter Ir. B.W. Berenschot (1895-1964) was een echte ondernemer voor wie ondernemen ook letterlijk het tegenovergestelde was van opgeven.

B.W. Berenschot (1895-1964)

Een groot man met visie en feeling voor wat in het adviseursvak van betekenis zou worden, zowel qua techniek als qua markt. De benoeming tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft alsmede de uitreiking van de Amerikaanse Wallace Clark Award bevestigden zijn nationale en internationale kennis en kunde.

Carrière 

Berenschot studeerde in 1921 af als civiel ingenieur aan de Universiteit te Delft. In 1923 trad hij in dienst van Hijmans & Van Gogh, een adviesbureau voor organisatie en metaalbewerking. Op dat moment telde ons land circa vijftien mensen die zich professioneel bezighielden met het adviseren van ondernemingen over bedrijfsorganisatie. Vandaaruit begonnen Berenschot en ir. J.M. Louwerse in 1925 hun Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Louwerse & Berenschot, dat zich aanvankelijk oriënteerde op de industrie, met name de textiel in Twente, de metaal, de confectie en de suikerwerken. In deze periode legden zij de grondslag voor de branchekennis in deze marktsectoren.

Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot

In 1938 beëindigden Louwerse en Berenschot hun samenwerking vanwege verschil van inzicht over de uitoefening van het vak. Berenschot besefte dat een adviesbureau meer moest zijn dan de liefhebberij van een aantal individualistische specialisten. Alleen een groot bureau kon de continuïteit waarborgen. In 1938 richtte hij het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot op. Op 23 januari 1964 overleed hij onverwacht, 68 jaar oud.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief