Hernieuwde gids herstel lokale cultuursector | Berenschot nieuws

Hernieuwde gids herstel en transitie van de lokale cultuursector

Nieuws
Zaal vol publiek kijkt naar culture voorstelling

Deel dit nieuwsartikel

Datum

26 januari 2022

Leestijd

2 minuten

De culturele sector verdient aandacht, zorg en ondersteuning om zich te kunnen herstellen. De VNG heeft Berenschot gevraagd een tweede gids op te stellen in het kader van corona, cultuur en gemeenten. Hiermee wil de VNG gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.

De coronacrisis is nog niet voorbij. De beperkende maatregelen werken lang door op de maatschappij in het algemeen en de cultuursector in het bijzonder. De cultuursector is met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft veel schade opgelopen. Gemeenten hebben een grote rol in én veel belang bij het duurzaam in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. De noodsteun die gemeenten, met de hulp van het rijk, hebben verstrekt, hebben de sector deze crisis grotendeels laten overleven. De sector verdient nu ook aandacht, zorg en ondersteuning om zich te kunnen herstellen. Er liggen ook veel kansen voor transities, om positieve ontwikkelingen aan te jagen waar de coronacrisis een katalysator voor is.

Tweede gids corona, cultuur en gemeenten

Met deze tweede gids in het kader van corona, cultuur en gemeenten wil de VNG de Nederlandse gemeenten informeren en inspireren bij zowel het herstel als de transitie van de lokale culturele ecosystemen. De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante beleidsthema’s. Naast een overzicht van de effecten van noodsteunmaatregelen gaat de gids onder meer in op veranderingen in vraag en aanbod, op digitalisering en op de culturele arbeidsmarkt. De gids schetst scenario’s en perspectieven voor de podiumkunsten, amateurkunsten, cultuureducatie, musea en bibliotheken. In de gids wordt aandacht besteed aan het Iglo-model van Berenschot voor bedrijfsvoering van culturele instellingen. De gids sluit af met tien aanbevelingen aan gemeenten om concreet te sturen op herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur, die kunnen worden vertaald naar gemeentelijk beleid en steunmaatregelen.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Verder lezen