Sam Branten, Consultant | Berenschot

Senior consultant

Sam Branten

Gemotiveerd om de waarde van kunst en cultuur voor de maatschappij te vergroten en overtuigd van het belang van een toekomstbestendige cultuursector, help ik organisaties en overheden bij beleids- en bedrijfsmatige vraagstukken.
Afbeelding - Sam Branten

Over Sam

Met een groot hart voor de podiumkunsten en affiniteit met kunst en cultuur in de breedste zin, zet ik me in voor een weerbare en wendbare cultuursector, die toegankelijk is voor iedereen. De publieke waarde van een levendig cultureel klimaat is onbetwistbaar, maar de cultuursector -van (mogelijk-)makers tot instellingen- wordt bovengemiddeld hard geraakt door de coronacrisis. Hoe kun je als overheid de culturele sector in de volle breedte helpen overleven, ondersteunen bij transities en vooruitgang en innovatie stimuleren? Welke strategie kies je als culturele organisatie in tijden van crisis? Hoe blijf je relevant en vind je aansluiting bij het bestaande én nieuwe publiek – het publiek van de toekomst? Met veel energie en enthousiasme zoek ik, samen met mijn collega’s, naar duurzame oplossingen voor dergelijke complexe vraagstukken.


Tijdens mijn masterstudie Kunstbeleid & Kunstbedrijf leerde ik over de rol die kunst en cultuur innemen in de samenleving en de (problematiek van de) financiering van kunst en cultuur, vanuit verschillende perspectieven: de overheid, de particuliere sector en het publiek. Door mijn werkervaring als adviseur en projectleider bij Kunstloc Brabant, weet ik goed wat er speelt in het veld. Zo verbind ik de theorie aan de praktijk. Adviseren doe ik met een kritische en pragmatische blik, met oog voor context en nuance.

Gerelateerde inzichten