Masterclass Kunst & cultuurbeleid | Berenschot Academy

Diensten

Kunst & cultuurbeleid vanuit waardenperspectief

In deze masterclass leert u tot een breed gedragen beleid komen, op basis van het waardenperspectief dat tegenwoordig leidend is in het overheidsbeleid voor kunst & cultuur.

Afbeelding - Kunst & cultuurbeleid vanuit waardenperspectief

Als beleidsmaker wilt u kunst & cultuurbeleid ontwikkelen dat leidt tot zo hoog mogelijke artistieke, maatschappelijke en economische waarde. Het is echter niet makkelijk om vanuit een vaak abstracte visie op kunst en cultuur tot concreet beleid voor het culturele veld te komen. Een uitdaging daarbij is draagvlak te creëren bij alle belanghebbenden. Dit is wel noodzakelijk om bijvoorbeeld financiering en subsidies te kunnen bepalen en legitimeren. U wilt immers kunnen uitleggen waarom de ene culturele instelling meer subsidie krijgt dan de andere. In deze masterclass leert u tot een breed gedragen beleid te komen, op basis van het waardenperspectief dat tegenwoordig leidend is in het overheidsbeleid voor kunst & cultuur. U krijgt bovendien inzicht in modellen en codes die toegepast kunnen en moeten worden in de vormgeving van het beleid.

Duur
1 dag
Investering
€ 819,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Kunst & cultuurbeleid vanuit waardenperspectief

Voor wie?

U werkt als beleidsadviseur kunst & cultuur bij een (middel) grote gemeente of provincie en zoekt naar handvatten, modellen en voorbeelden om een (vaak abstracte) cultuurvisie te vertalen naar (nieuw) kunst & cultuurbeleid. Daarbij streeft u naar meer artistieke, maatschappelijke en economische waarde. Van daaruit wilt u tot concrete afspraken komen met culturele instellingen.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass:

  • kunt u vanuit het waardenperspectief kunst & cultuurbeleid ontwikkelen, inclusief bijpassend subsidiebeleid.
  • bent u een volwaardige gesprekspartner voor bestuurders op dit vlak.
  • weet u hoe u met culturele instellingen in gesprek kunt gaan over de artistieke, maatschappelijke en economische waarde die u van deze instellingen verwacht.
  • weet u wat de betekenis is van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code voor uw kunst- en cultuurbeleid.
  • kunt u cultureel ondernemen bij culturele instellingen stimuleren.
  • kunt u publieke financiering effectief inzetten en legitimeren.
  • kunt u het Iglo-model van Berenschot toepassen voor het maken van prestatieafspraken en het op waarde schatten van subsidies.

Programma

Tijdens de masterclass ‘Kunst & cultuurbeleid vanuit waardenperspectief’ gaat u met de ervaren adviseurs van Berenschot en de andere deelnemers uit diverse gemeenten in gesprek over actuele onderwerpen en eigen voorbeelden.

Ochtendprogramma

In de ochtend staat het overheidsbeleid voor kunst & cultuur op het programma. Waarom vindt de overheid kunst & cultuur belangrijk? Hoe vertaalt u een visie naar concreet beleid? En hoe vult u subsidiëring betekenisvoller in dan gewoon hetzelfde bedrag overmaken als vorig jaar minus een bezuiniging? U krijgt inzicht in mogelijke ingrediënten van artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Daarbij speelt de Code Diversiteit & Inclusie een rol. Ook leert u hoe u als gemeente uw rol als regisseur en opdrachtgever richting het culturele veld vorm kunt geven. Dit aan de hand van vragen als: hoe creëert uw gemeente draagvlak voor het beleid, en hoe maakt uw gemeente afspraken hierover met culturele instellingen? Daarbij komt tevens de Fair Practice Code aan de orde.

Middagprogramma

In de middag staat de positie van culturele instellingen centraal. Welke waarden streven instellingen na? Sluiten deze aan bij de waarden van de gemeenten, en waar lopen behoeften en belangen uiteen? Waarde creëren kost inspanningen. Wat hebben culturele instellingen daarvoor nodig? Is dat gesprek breder te voeren dan alleen over geld? U ontdekt hoe culturele instellingen hun beleid en sturing vormgeven, mede in relatie tot de Governance Code Cultuur, en hoe zij hun beleid concretiseren in hun bedrijfsvoering. Wat moet uw gemeente weten over de bedrijfsvoering van instellingen, en hoe kunt u het beste op die bedrijfsvoering sturen? In dit licht maakt u kennis met het Iglo-model van Berenschot, dat zijn waarde hierbij bewezen heeft.

Extra optie

Wilt u uw eigen vraagstukken verder uitwerken en uw kennis van de perspectieven en modellen verdiepen? Kies dan voor de aanvullende optie van een workshop in kleinere kring. Daarbij komen de specifieke vraagstukken van verschillende soorten culturele instellingen aan de orde. Verder leert u meer over de benchmarks rond de karakteristieke elementen van beleidsvorming en bedrijfsvoering voor musea, theaters, bibliotheken, centra voor de kunsten, muziekscholen, filmhuizen en gezelschappen. Ideaal om als gemeente met actuele casuïstiek aan de slag te gaan! U kunt aan het eind van de masterclass uw belangstelling voor deze extra optie aangeven

Te behalen

Na het voltooien van deze masterclass ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

14 mei 2024
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
7 november 2024
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 695,00
Arrangementskosten
€ 89,00
Studiemateriaal
€ 35,00
Totaal
€ 819,00

Omdat Berenschot is ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen wij, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementkosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag
Ervaringen

Wat anderen zeggen

De opgedane kennis kan ik zeer goed gebruiken en heeft me aan het denken gezet.

Ik vond het een hele prettige masterclass. Goede mix van theorie en praktijk.

De trainers zorgen voor een hele goede sfeer in de groep!