Strategie ontwikkelen en implementeren | Berenschot

Dienst

Strategie ontwikkelen en implementeren

Een onzekere toekomst, versnellen van de groei, vergroten van winstgevendheid, digitale transformatie en samenwerking, fusies en overnames. Organisaties moeten constant in beweging blijven en hun strategie daarop aanpassen.
Afbeelding - Strategie ontwikkelen en implementeren

Strategie bepalen is belangrijker dan ooit om de organisatie richting te geven, maar het is niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken. De realiteit verandert continu, met uitdagingen op het gebied van technologische vernieuwing, ontgrenzing van sectoren door disruptie, arbeidsmarktproblematiek en de wens (of noodzaak) tot verdere groei. Helder geformuleerde strategische doelen zijn dan richtinggevend op zowel korte als lange termijn.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Succesformule voor de juiste strategie

Een goede strategie zorgt voor evenwicht tussen enerzijds de kenmerken en ambitie van het bedrijf en anderzijds de vraag van (potentiële) klanten. Strategieadvies heeft echter pas waarde als tegelijkertijd energie wordt gemobiliseerd om keuzes daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Een wendbare organisatie heeft behoefte aan een wendbare strategie. Dit vraagt om continue aanpassingen en een iteratieve dialoog tussen alle relevante stakeholders, zoals huidige en potentiële klanten, medewerkers, experts en ketenspelers.

Strategieadvies en -implementatie is mensenwerk. Het vergt moed, een holistische blik, scherpe analyse én creativiteit. 

Keuzes en draagvlak

Samen met uw stakeholders komen we tot keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij uw organisatie. Keuzes die bovendien meteen worden geformuleerd als strategische doelstellingen en kunnen worden omgezet in acties.

Wij geloven in de kracht van een strategische dialoog met stakeholders. Onze succesformule voor het ontwikkelen en implementeren van de juiste strategie luidt Mobiliseren x ( Formuleren + Realiseren):

  • Mobiliseren: het creëren van energie en draagvlak zowel binnen als buiten de organisatie.
  • Formuleren: het logisch beschrijven en visualiseren van de strategie.
  • Realiseren: het uitvoeren van de strategie.