Whitepaper Servitization: concurreren met diensten | Berenschot

Whitepaper Servitization: concurreren met diensten

Publicatie
Man verleent service

Deel deze publicatie

Datum

01 november 2023

We leven in een service-economie: de relatieve bijdrage van servicesectoren aan het bruto nationaal product en de werkgelegenheid is groot en neemt nog altijd toe. Ook de maakindustrie servitiseert; de grenzen tussen de industrie- en dienstensector verwateren. Wat zijn motieven voor de maakindustrie om het aanbod te sertiviseren? En hoe pak je dit aan? Daarover gaat het in deze whitepaper.

Download whitepaper

Laat uw gegevens achter en krijg direct toegang tot de whitepaper 'Servitization: concurreren met diensten'.

Samenvatting

We leven in een service-economie: de relatieve bijdrage van servicesectoren aan het bruto nationaal product en de werkgelegenheid is groot en neemt nog altijd toe. Ook de maakindustrie servitiseert; de grenzen tussen de industrie- en dienstensector verwateren. B2B- en B2C-bedrijven maken digitale connecties met hun afnemers, combineren producten en diensten en steeds vaker worden producten ook of alleen nog maar als service aangeboden – de zogeheten Product-as-a-Service (PaaS-)oplossingen.

Lang niet overal gaat het goed of goed genoeg. De financiële verwachtingen van servitization zijn al jaren hooggespannen, maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de kosten van servitization vaak hoger zijn dan de meeropbrengsten. Het gaat om complexe, multidisciplinaire veranderprocessen binnen en tussen organisaties, waarin niet te kleine én niet te grote stappen gezet moeten worden.

Hoe pak je dit aan? In deze whitepaper staat Prof. dr. Meindert Flikkema stil bij de motieven van maakbedrijven om hun aanbod te servitiseren of om daar juist van af te zien. Daarna laat Flikkema het onderscheid tussen producten en services los en stelt dat producten in feite distributiemechanismen van services zijn. Tot slot pleit Flikkema voor het bestuderen van het gebruik van producten door afnemers, als startpunt van succesvolle servitization-processen. 

Auteur(s)
Prof. dr. Meindert Flikkema
Uitgavedatum
01-11-2023
Prijs
Gratis
Gerelateerd

Meer weten?