Duurzaamheidsstrategie Sparck | Berenschot cases

Duurzaamheidsstrategie voor Sparck Technologies

Case
Duurzaamheidsstrategie voor Sparck Technologies

Deel deze case

Datum

10 mei 2023

Opdrachtgever

Sparck Technologies

Klanten, medewerkers, de politiek en maatschappij verlangen van bedrijven steeds meer transparantie op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels is dit ook vastgelegd in nieuwe Europese wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Om gedegen en onderbouwde keuzes te maken rond duurzaamheid, vroeg Sparck Technologies in Drachten aan Berenschot mee te denken over de juiste duurzaamheidsstrategie.

Hightechbedrijf Sparck Technologies ontwikkelt geautomatiseerde verpakkingsmachines die producten verpakken in een doos op maat, waardoor slechts 5% loze ruimte resteert. Ter vergelijk: op basis van recente Europese regelgeving mogen verpakkingen van thuisbezorgde goederen nog maximaal 40% loze ruimte bevatten. De missie van Sparck Technologies is om duurzaam verpakken de standaard te laten worden in de snelgroeiende e-commerce-industrie. Daarnaast heeft het bedrijf al flinke stappen gezet op het gebied van remanufacturing en predictive maintenance. Sparck Technologies is opgericht in 1924, heeft kantoren in 7 landen en telt ruim 300 medewerkers. Sinds 2021 is het bedrijf onderdeel van het Nederlandse Standard Investment.

Voorsorteren

Om duurzaamheid ook buiten het primair proces de vereiste plek te geven, wilde Sparck Technologies een duurzaamheidsstrategie opstellen. Door daarin de keuzes rond relevante duurzaamheidsthema’s, verwachte impact en bijpassende doelen vast te leggen, kon het bedrijf zo tevens voorsorteren op de aankomende CSRD-richtlijn. In het traject is gekeken naar de impact van de organisatie op mens en milieu en naar de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s en -kansen (het principe van dubbele materialiteit). Die analyse richtte zich niet alleen op de eigen organisatie, maar ook op de keten. Op basis van deze verkenning zijn de ambities op het gebied van duurzaamheid bepaald en de voor Sparck Tecnologies relevante duurzaamheidsthema’s, zoals energieverbruik, circulaire materialen en duurzame inkoop. Op elk thema zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor de korte, middellange en lange termijn. Tot slot leverde Berenschot een eerste aanzet voor het implementatieplan.

Herinrichting fabriek

Komende tijd gaat Spark Technologies de eigen fabriek volledig herinrichten, waarbij zaken als isolatie, efficiënte verlichting en ergonomische werkplekken direct worden meegenomen. Daarnaast ligt de focus op het verbeteren van de remote-controlfunctie van de systemen en wordt op basis van data-analyse het planbaar onderhoud versterkt. Dit leidt tot minder (fysieke) services en daarmee tot minder CO₂-uitstoot als gevolg van gereduceerde transportbewegingen. “Door nieuwe initiatieven vanuit onze corebusiness, zoals het verder reduceren van het kartongebruik van de systemen, zo veel mogelijk te laten aansluiten op onze duurzaamheidsdoelstellingen, voorkomen we parallelle paden en verkleinen we de negatieve duurzaamheidsimpact van ons bedrijf en die van onze klanten”, aldus Kees Oosting, CEO Sparck Technologies.

Meer weten?

Lees meer over hoe u CSRD ready kunt worden. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse en/of het opstellen van een onderbouwde duurzaamheidsstrategie? Wij helpen u graag bij de voorbereidingen op de CSRD.

Lees ook dit artikel dat hierover in link Magazine is verschenen.

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief