CSRD implementatie | Berenschot dienst

Dienst

CSRD implementatie

Rapporteren over duurzaamheidsprestaties is een ingewikkeld proces. Wij helpen u CSRD praktisch en effectief te implementeren in uw organisatie.
Bent u CSRD ready?

Met de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het rapporteren over de impact van activiteiten op mens en milieu is een ingewikkeld proces. Om aan de richtlijn te kunnen voldoen moet duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering worden geïntegreerd. Denk aan zaken als governance, strategie, risicomanagement, interne controleomgeving en de interne en externe verslaglegging. Dit vraagt tijd en aandacht.

Van verplichting naar versterking

Wij hebben jarenlange ervaring met ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën en het verduurzamen van bedrijfsprocessen. We zien de rapportageverplichting als krachtig instrument om de verduurzaming van organisaties daadwerkelijk te realiseren. We helpen dan ook niet alleen om aan de rapportageverplichting te voldoen, maar ondersteunen actief bij de integratie van CSRD in de strategie en bedrijfscultuur van uw organisatie.

Bij het verduurzamen van organisaties werken we intensief samen met de financiële experts van Montis-Q. Dit adviesbureau helpt bij de datavalidatie, interne verslaglegging en voorbereiding van de audit en ondersteunt bij de auditcontrole. Door onze krachten te bundelen, zorgen we dat uw organisatie op verschillende niveaus voldoet aan de CSRD-richtlijn en ondersteunen we u van begin tot eind.

Meer weten?

Stuur een vraag, download de brochure of bel ons direct.

Stuur een vraag Download het CSRD stappenplan
Wat we bieden

In acht stappen implementatie CSRD

Stap 1: Bewustwording ESG en CSRD – opbouwen van kennis over ESG en CSRD binnen de werkgroep, het management en de betrokken (interne) stakeholders.

Stap 2: Dubbele materialiteitsanalyse – inventariseren van uw huidige ESG- en CSRD-activiteiten en processen, en het bepalen van de materiële thema’s.

Stap 3: Prioritering – prioriteren van materiële thema’s en vaststellen van focusgebieden.

Stap 4: Strategiebepaling – in kaart brengen van de marktpositie van uw organisatie, de elementen van de strategie die betrekking hebben op duurzaamheidskwesties, bijbehorend bedrijfsmodel en waardeketen.

Stap 5: Doelen en indicatoren – definiëren van specifieke doelen en indicatoren op basis van de geïdentificeerde materiële thema's.

Stap 6: Data en interne control – nulmeting, dataverzameling, stroomlijnen interne processen.

Stap 7: CSRD-rapportage – voorbereiding van de periodieke rapportage, waarin inspanningen en voortgang van de gedefinieerde ESG-doelstellingen staan weergegeven worden gepresenteerd.

Stap 8: Audit readiness – klaar voor de strenge blik en moeilijke vragen van de accountant.

CSRD ready
Ontvang het CSRD stappenplan

Wilt u meer inzicht in hoe wij in acht stappen CSRD implementeren in uw organisatie? Vraag ons stappenplan aan. U krijgt het document via de e-mail toegestuurd.