Versnel verduurzaming in Transport & Logistiek | Berenschot

Versnel verduurzaming in transport en logistiek

Artikel
Medewerkers logistiek

Deel dit artikel

Datum

25 juli 2022

Leestijd

2 minuten

De Transport & Logistiek is een cruciale schakel in de Nederlandse economie. De sector draagt bijvoorbeeld sterk bij aan het verwezenlijken van de verduurzamingsambities, waarbij innovatie in transport en logistieke ketens al aanzienlijke efficiencyresultaten heeft opgeleverd. Toch blijven bedrijven worstelen met goede investeringsopties.

Berenschot sprak met partijen in de Transport & Logistiek en bracht de belangrijkste actuele thema’s rond verduurzaming in de sector in kaart.

Beleid en wetgeving stimuleren verduurzaming en bepalen de timing

Nationale, regionale en lokale initiatieven zoals de EU Green Deal, het ‘Fit for 55’-pakket en het invoeren van zero-emissiezones dwingen de sector in actie te komen. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door spelers in de Transport & Logistiek vormt hierbij het uitgangspunt. Zulke initiateven hebben impact op de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven, die hier tijdig en adequaat op in zullen moeten spelen om toekomstbestendigheid te garanderen.

Prikkel om te verduurzamen komt van alle stakeholders

Het Strategie Trendsonderzoek 2022 van Berenschot laat zien dat ook consumenten en investeerders steeds hogere eisen stellen op het gebied van verduurzaming. Zo wordt de reis die een product aflegt een steeds belangrijkere factor in de afweging tussen het wel of niet aanschaffen ervan. Opvallend is dat de druk om te verduurzamen ook komt van de grote verladers. Wel geeft de sector duidelijk aan in gesprek te willen gaan om samen met klanten en ketenpartners de verduurzamingsopgave op te pakken.

Duurzaamheid hoog op de agenda, technologie blijft uitdaging

Duidelijk is dat de Transport & Logistiek duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan en bereid is hierin te investeren. Toch worstelen bedrijven in de finale besluitvorming met de vraag waarin zij moeten investeren. Volgens de sector zijn ambities alleen te bereiken door het stellen van heldere doelen en het stimuleren van samenwerking tussen stakeholders. Actieve support van deze stakeholders, vooral eindgebruikers en overheden, is essentieel om als sector stappen te kunnen zetten.

Verder lezen? Download hieronder dan de volledige whitepaper ‘Versnel verduurzaming in transport en logistiek’.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief