Duurzaamheidsstrategie | Berenschot dienst

Dienst

Duurzaamheids­strategie

Het thema duurzaamheid heeft grote impact op uw organisatie. Waar staat uw organisatie op dit moment en wat is de beste route naar de toekomst? Wij helpen u grip te krijgen op dit brede thema en uw ESG-strategie te definiëren en uit te rollen.
Groep managers buigen zich over de nieuwe duurzaamheidsstrategie

De drijfveren voor het opstellen van een duurzaamheidsstrategie lopen uiteen. Van een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving, voldoen aan wet- en regelgeving (CSRD) en eisen vanuit financiers, klanten en medewerkers tot het realiseren van kostenbesparingen en het versterken van de concurrentiepositie. In veel organisaties ontbreekt het echter aan een passende duurzaamheidsstrategie om de gewenste doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen.

Ontwikkelen, uitrollen en realiseren

Wij helpen organisaties overzicht te creëren in bestaande initiatieven, samenhang aan te brengen in acties en activiteiten, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Onze adviseurs beschikken over een brede sectorkennis en koppelen deze waar nodig met onze specifieke expertise op het gebied van nieuwe technologie, de energietransitie, leiderschap, change en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen u niet alleen keuzes te maken, maar bieden ook diepgaande inzichten en schakelen snel tussen de strategische discussie, de operationele uitrol en het realiseren van doelstellingen.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Gestructureerde aanpak voor een haalbare duurzaamheidsstrategie

Overzicht creëren

Door overzicht te creëren, samenhang aan te brengen, prioriteiten te stellen en keuzes te maken, helpen wij u met het opstellen van uw duurzaamheidsstrategie. Wat zijn relevante duurzaamheidsthema’s voor uw organisatie, waarmee maakt u de meeste impact en welke doelen wilt u behalen? Elke organisaties is anders, met eigen ambities en mogelijkheden. Wij hebben oog voor wat haalbaar is en helpen u doelen om te zetten in acties.

 

Stapsgewijze aanpak

Via een stapsgewijze aanpak ontwikkelen we samen met u een duurzaamheidsstrategie, waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

  • De ambities en beweegredenen van uw organisatie op het gebied van duurzaamheid.
  • Scope (gehanteerde definitie van duurzaamheid) en uitgangspunten.
  • Huidige impact van uw organisatie op de buitenwereld (mens, milieu en dier); dit is tevens input voor de dubbele materialiteitsanalyse zoals gevraagd vanuit de CSRD.
  • Externe duurzaamheidsrisico’s en kansen met potentië­le impact op uw organisatie (tevens input voor de dubbele materialiteitsanalyse zoals gevraagd vanuit de CSRD).
  • Prioritering van duurzaamheidsthema’s (voortkomend uit de organisatie- en omgevingsanalyse), relevantie ten aanzien van de SDG-topics, huidige inspanningen en mogelijkheden rond deze thema’s.
  • Doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn, inclusief een overzicht van benodigde acties om doelstellingen te realiseren.
Duurzaamheidsstrategie

Interventies

Bij het komen tot een passende duurzaamheidsstrategie zetten we verschillende middelen en interventies in. Denk aan nulmetingen en enquêtes, inspiratiesessies, analyses (nieuwe wetgeving, nieuwe technologie, scenario’s, stakeholders en marktonderzoek), workshops, het opzetten van een uitvoerings- en communicatieplan en interventies rondom leiderschap, change, cultuur. Ook kunnen wij u helpen bij de operationele uitrol en implementatie van uw nieuwe duurzaamheidsstrategie en ondersteunen bij het inrichten van verslaglegging van uw duurzaamheidsinspanningen met betrekking tot de Europese richtlijnen.