Een haalbare en gedragen duurzaamheidsstrategie | Berenschot cases

Een haalbare en gedragen duurzaamheidsstrategie voor Bovemij

Case
duurzaamheid,strategie,visie,doelstellingen

Deel deze case

Datum

03 februari 2022

Opdrachtgever

Bovemij

Duurzaamheid is van iedereen en daardoor van niemand. Hoe zorg je er daarbij voor dat je op dit thema één trekker hebt binnen je organisatie en je het borgt in de processen? Dat was het vraagstuk van Bovemij.

Zij wilden als organisatie een visie op duurzaamheid en ambitie bepalen, doelstellingen formuleren en dit ook van de grond krijgen. Hoe krijg je draagvlak en blijft het niet alleen bij een mooi document? Berenschot hielp hen bij de stappen om duurzaamheid goed op de kaart te zetten én te houden.

Gezamenlijke duurzaamheidsambitie

Joris van Meel, communicatiemanager Bovemij en lid van de werkgroep duurzaamheid: ‘We hadden al initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Het had echter niet onze hoogste prioriteit en zat bovendien niet geborgd in onze processen. We wilden nu vanuit onszelf structureel meer aan duurzaamheid gaan doen. Ook onze klanten, aandeelhouders en medewerkers gaven aan dat van ons te verwachten. Maar wat dan precies? Wat kunnen we in onze branche met dit thema?’

Het thema duurzaamheid komt op veel plekken in de organisatie terug, zoals bij inkoop en bij facilitair, maar ook bij marketing en hrm: ‘We hebben een brede werkgroep samengesteld en direct Berenschot aangehaakt. De hulp van buitenaf hebben we bewust ingeschakeld. Niet alleen vanwege de inhoudelijke expertise, maar ook als stok achter de deur die ervoor zorgt dat je die stappen blijft zetten. Ons grote doel is te komen van ‘toevallig duurzaam’ naar ‘structureel duurzaam’. We zijn gestart met een nulmeting door in kaart te brengen wat we allemaal al deden op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast hebben we een survey uitgezet in onze organisatie. Daarin vroegen we wat medewerkers van Bovemij verwachten op het gebied van duurzaamheid.’

‘We weten nu wat we moeten doen om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Met grote dank aan Berenschot voor de inzet en betrokkenheid.’

- Joris van Meel, communicatiemanager Bovemij

Oog voor wat haalbaar is

Bovemij had met Berenschot de beste match op persoonlijk gebied: ‘We hebben het samen gedaan. Dat is hoe wij het graag doen. We zijn een warme club. Daar past Berenschot goed bij. De consultants voelden als twee collega's die tijdelijk bij ons werkten om dit thema op de kaart te zetten, om die basis neer te leggen. Ze waren heel flexibel. Al in de offerteronde waren zij uitstekend in staat hun gedrag, hun communicatie, aan te passen aan ons en daarbij ook hun kennis laten zien. Daar hadden we alle vertrouwen in. De kennis die Berenschot heeft, hebben wij op onze organisatie gelegd en daaruit zijn goede dingen komen rollen. Samen zijn we gestart met de vraag wat duurzaamheid is. Wat valt er allemaal onder? En dan vanuit die brede blik bepalen wat bij ons past.’

Uit de materialiteitsmatrix kwamen duidelijk zes thema’s, kijkend naar impact en enthousiasme: ‘Berenschot heeft ons uitgedaagd bij het formuleren. Zoiets hadden we nooit gedaan, dus daar zijn we bij geholpen. Tevens bij de vraag wie eigenaar is van dit thema en hoe we het kunnen borgen in de organisatie. We wilden immers een haalbaar duurzaamheidsactieplan, met veel nadruk op het woord ‘haalbaar’. In de situatie waarin wij zitten als bedrijf waarin al zoveel gebeurt en waarin we zoveel van onze mensen vragen, komt - los van corona - dit er nog bij. Daarom ben ik blij dat er in het ambitiedocument dat we opgeleverd hebben gekregen een planningssheet zit met daarop de volgende stappen die wij moeten nemen.’

Van woorden naar concrete, duurzame daden

De bal ligt bij Bovemij: ‘Berenschot heeft ons volledig door het proces heen geleid. Het raamwerk staat en wij gaan het zelf handen en voeten geven. Het zijn onze doelstellingen die aansluiten bij hoe wij dit thema willen aanvliegen. De volgende stap is dat we een sustainability officer en zes thematrekkers aanstellen. We zetten nu echt de volgende stap. Enorm fijn dat we een concrete basis hebben van waaruit we aan de slag kunnen met duurzaamheid.’

‘Wij hebben Bovemij met veel plezier geholpen met hun duurzaamheidsstrategie. Er was veel enthousiasme en betrokkenheid vanuit de werkgroep. Duurzaamheid is iets van hen geworden, waarbij wij de rol van klankbord, aanjager en inhoudelijk expert met veel plezier hebben vervuld.’

- Wieke Ambrosius, senior consultant Berenschot

Berenschot klantcase Bovemij - logo

Bovemij is de financieel en datadienstverlener van de mobiliteitsbranche. Met behulp van verzekerings-, financierings- en data-oplossingen helpen haar 800 medewerkers bedrijven in mobiliteit succesvol ondernemen.

www.bovemij.nl

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?