Duurzaamheid steeds groter strategisch belang | Berenschot nieuws

Duurzaamheid van steeds groter strategisch belang

Nieuws
Duurzaamheid van steeds groter strategisch belang

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 april 2023

Leestijd

2 minuten

Uit het Berenschot Strategie Trendsonderzoek 2023 blijkt dat duurzaamheid is doorgedrongen tot de kern van het strategieproces. Duurzaamheid wordt steeds vaker gezien als thema dat impact heeft op de bedrijfsstrategie. Ook is het voor steeds meer bedrijven een manier geworden om zich te onderscheiden van de concurrent.

Ondanks het strategisch belang dat aan het thema wordt gehecht, heeft de helft van de deelnemende bedrijven nog geen duurzaamheidsstrategie opgesteld en twee derde geen langetermijnvisie op duurzaamheid ontwikkeld.

Onderzoeksresultaten

 

 


Een kwart van de deelnemers geeft aan dat duurzaamheid een strategisch thema is voor hun bedrijf. Het aandeel respondenten dat duurzaamheid als strategisch onderwerp ziet, is de afgelopen jaren toegenomen.

 

 

Bijna een derde van de bedrijven stelt dat duurzaamheid een manier is om hun onderscheidend vermogen te vergroten. 

In de praktijk

Hoewel organisaties het strategisch belang van duurzaamheid inzien, ontbreekt het vaak nog aan een duurzaamheidsstrategie (zie onderstaande grafiek). In de praktijk blijken organisaties namelijk tegen de volgende vragen aan te lopen.

  • Hoe zorg je voor focus in je duurzaamheidsbeleid? Niet alles kan tegelijk, dit vraagt om keuzes.
  • Dubbele materialiteit, outside-in en dus ook inside-out; wat wordt daarmee bedoeld?
  • Aankomende wetgeving CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht bedrijven vanaf 250 medewerkers een materialiteitsanalyse uit te voeren en een ESG-strategie op te stellen, hoe pakken we dat aan?
  • Hoe krijgen we onze duurzaamheidsambities ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Grip op duurzaamheid

Waar staat uw organisatie op dit moment en wat is de beste route naar de toekomst? Wat zijn relevante duurzaamheidsthema’s voor uw organisatie, waarmee maakt u de meeste impact en welke doelen wilt u behalen?

Wij helpen u grip te krijgen op het brede thema duurzaamheid en uw ESG-strategie te definiëren en uit te rollen. Door overzicht te creëren, samenhang aan te brengen, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Elke organisatie is anders, met eigen ambities en mogelijkheden. Wij hebben oog voor wat haalbaar is en helpen u haalbare doelen om te zetten in concrete acties.

Wilt u uw duurzaamheidsstrategie verder concretiseren? Neem dan gerust contact met ons op.

Strategie Trendsonderzoek

Het jaarlijks terugkerende Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties.

Wilt u het volledige trendsrapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hier online aanvragen.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief