CSRD: een goede en efficiënte voorbereiding is het halve werk | Berenschot artikel

CSRD: een goede en efficiënte voorbereiding is het halve werk

Artikel
CSRD: een goede en efficiënte voorbereiding is het halve werk

Deel dit artikel

Datum

14 april 2023

Leestijd

3 minuten

In 2024 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. De CSRD wetgeving verplicht (grote) organisaties om uitvoerig te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Een juiste werkwijze kan uw organisatie veel tijd en geld besparen.

De CSRD is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de (systeem)risico’s van klimaatverandering, om kapitaalstromen richting duurzame ondernemingen te sturen en bedrijven verantwoording te laten afleggen over hun duurzaamheidsimpact in brede zin: milieu, sociaal en beleid-gerelateerde aspecten.

Tijdig starten met CSRD

Om te voldoen aan de CSRD richtlijn, moeten bedrijven grote hoeveelheden data en informatie verzamelen, verwerken en publiceren. Dit kost veel tijd, vandaar dat de Sociaal Economische Raad en MVO Nederland bedrijven nu al oproepen te beginnen met de voorbereidingen1,2.

Uit het onlangs door ons uitgevoerde Strategie Trendsonderzoek blijkt echter dat een ruime meerderheid van de organisaties die moet voldoen aan deze aankomende wetgeving niet volledig is voorbereid. Met name organisaties met een jaarlijkse omzet tot €500 miljoen zijn óf nog onbekend met de CSRD-­wetgeving óf pas in de beginfase van de uitwerking hiervan.

 

 

 

Impact op bedrijven

Duurzaamheid stond bij veel organisaties al op de directieagenda. Met de invoering van CSRD dringt het thema nu ook door tot de financiële en HR-afdelingen, omdat over nieuwe parameters moet worden gerapporteerd. De rapportage moet worden gecontroleerd door de accountant, waarna de data publiek toegankelijk worden. De richtlijnen voor de verplichte rapportage zijn uiteengezet in honderden pagina’s en vele documenten3,4. Een juiste aanpak kan u veel inspanning en jaarlijks terugkerend werk schelen.

Vertrekpunt van de CSRD richtlijn is de zogeheten dubbele materialiteitsanalyse, op basis waarvan wordt bepaald wat als ‘materieel’ geldt voor uw organisatie. Deze mate van materialiteit bepaalt vervolgens op welke van de 1.000+ parameters uw organisatie dient te rapporteren over de strategie, het beleid, de impact, risico’s, kansen en de doelstellingen. Hieruit volgt een jaarlijkse rapportage over de voortgang op de doelstellingen.

 

CSRD wetgeving in een notendop

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een bindende richtlijn die grote bedrijven (indien zij voldoen aan twee van de volgende criteria: omzet >€ 50 miljoen, balans >€ 25 miljoen, meer dan 250 medewerkers) op een gestandaardiseerde manier per thema over duurzaamheid laat rapporteren. In totaal moet op meer dan 1.000 datapunten gerapporteerd worden, afhankelijk van wat van toepassing is voor de organisatie2.

Koers bepalen met duurzaamheidsstrategie

Nu kiezen voor een juiste aanpak kan uw organisatie straks bij de implementatie van de CSRD veel werk en dus geld besparen. Hiertoe analyseert u allereerst de kansen en risico’s voor uw organisatie. Op basis daarvan bepaalt u een overkoepelende duurzaamheidsstrategie, voorzien van heldere doelstellingen voor de korte (2 jaar), middellange (~2030) en lange (~2050) termijn, inclusief benodigde initiatieven om die doelen te behalen.

Met een duidelijke duurzaamheidsstrategie gekoppeld aan een concreet actieplan, sluit u bovendien naadloos aan bij de gedachte achter de CSRD: organisaties dwingen een duidelijke, vergelijkbare koers te varen richting een duurzamere bedrijfsvoering.

Meer weten over CSRD?

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse en/of het opstellen van een onderbouwde duurzaamheidsstrategie? Wij helpen u graag bij de voorbereidingen op de CSRD.

Bronnen

  1. EU-Duurzaamheidsrapportage via www.ser.nl
  2. Dit is de CSRD-richtlijn en zo ga je ermee aan de slag. (2023). MVO Nederland via www.mvonederland.nl
  3. [Draft] ESRS 1 General principles. (2022) via www.efrag.org
  4. ESRS 2 General, strategy, governance and materiality assessment(2022) via www.efrag.org
Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief