CSRD: een goede en efficiënte voorbereiding is het halve werk | Berenschot artikel

CSRD: een goede en efficiënte voorbereiding is het halve werk

Artikel
CSRD: een goede en efficiënte voorbereiding is het halve werk

Deel dit artikel

Datum

14 april 2023

Leestijd

3 minuten

Volgend jaar wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Deze richtlijn verplicht (grote) organisaties om uitvoerig te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Een juiste werkwijze kan uw organisatie veel tijd en geld besparen.

De CSRD is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de (systeem)risico’s van klimaatverandering, om kapitaalstromen richting duurzame ondernemingen te sturen en bedrijven verantwoording te laten afleggen over hun duurzaamheidsimpact in brede zin: milieu, sociaal en beleidgerelateerde aspecten.

Tijdig starten

De CSRD is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de (systeem)risico’s van klimaatverandering, om kapitaalstromen richting duurzame ondernemingen te sturen en bedrijven verantwoording te laten afleggen over hun duurzaamheidsimpact in brede zin: milieu, sociaal en beleidgerelateerde aspecten.

CSRD in een notendop

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een bindende richtlijn die grote bedrijven (indien zij voldoen aan twee van de volgende criteria: omzet >€ 40 miljoen, balans >€ 20 miljoen, meer dan 250 medewerkers) op een gestandaardiseerde manier per thema over duurzaamheid laat rapporteren. In totaal moet op meer dan 1.000 datapunten gerapporteerd worden, afhankelijk van wat van toepassing is voor de organisatie2.

Impact op bedrijven

Duurzaamheid stond bij veel organisaties al op de directieagenda. Met de invoering van CSRD dringt het thema nu ook door tot de financiële en HR-afdelingen, omdat over nieuwe parameters moet worden gerapporteerd. De rapportage moet worden gecontroleerd door de accountant, waarna de data publiek toegankelijk worden. De richtlijnen voor de verplichte rapportage zijn uiteengezet in honderden pagina’s en vele documenten3,4. Een juiste aanpak kan u veel inspanning en jaarlijks terugkerend werk schelen.

Vertrekpunt van de richtlijn is de zogeheten dubbele materialiteitsanalyse, op basis waarvan wordt bepaald wat als ‘materieel’ geldt voor uw organisatie. Deze mate van materialiteit bepaalt vervolgens op welke van de 1.000+ parameters uw organisatie dient te rapporteren over de strategie, het beleid, de impact, risico’s, kansen en de doelstellingen. Hieruit volgt een jaarlijkse rapportage over de voortgang op de doelstellingen.

Eerst koers bepalen, dan rapporteren

Nu kiezen voor een juiste aanpak kan uw organisatie straks bij de implementatie van de CSRD veel werk en dus geld besparen. Hiertoe analyseert u allereerst de kansen en risico’s voor uw organisatie. Op basis daarvan bepaalt u een overkoepelende duurzaamheidsstrategie, voorzien van heldere doelstellingen voor de korte (2 jaar), middellange (~2030) en lange (~2050) termijn, inclusief benodigde initiatieven om die doelen te behalen.

Met zo’n een duidelijke visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid gekoppeld aan een concreet actieplan, sluit u bovendien naadloos aan bij de gedachte achter de CSRD: organisaties dwingen een duidelijke, vergelijkbare koers te varen richting een duurzamere bedrijfsvoering.

Sparck Technologies

“Samen met Berenschot is een traject gestart om te komen tot een onderbouwde duurzaamheidsstrategie waarmee we voorsorteren op de CSRD. We focussen op die gebieden waar wij als organisatie de meeste duurzame impact kunnen maken”, aldus CEO Kees Oosting.

Lees hier meer.

Meer weten over CSRD?

Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse en/of het opstellen van een onderbouwde duurzaamheidsstrategie? Wij helpen u graag bij de voorbereidingen op de CSRD.

Bronnen

  1. EU-Duurzaamheidsrapportage via www.ser.nl
  2. Dit is de CSRD-richtlijn en zo ga je ermee aan de slag. (2023). MVO Nederland via www.mvonederland.nl
  3. [Draft] ESRS 1 General principles. (2022) via www.efrag.org
  4. ESRS 2 General, strategy, governance and materiality assessment(2022) via www.efrag.org
Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief