Rapport onderzoek defensie-industrie | Berenschot

Rapport onderzoek defensie-industrie

Publicatie
Rapport onderzoek defensie-industrie

Deel deze publicatie

Datum

10 november 2023

Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de strategische gevolgen van de huidige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in de defensie-industrie. We bespreken dit aan de hand van de resultaten van het Strategie Trendsonderzoek van Berenschot, specifiek voor de defensie-industrie en de kennis van diverse experts, en laten daarbij verschillende organisaties uit de defensie-industrie aan het woord.

Rapport onderzoek defensie-industrie

U kunt het rapport met de kansen en bedreigingen voor de defensie-industrie hieronder aanvragen. U krijgt het rapport dan digitaal via e-mail toegestuurd.

Samenvatting

Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen – met name de oorlog in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten, de Zuid-Chinese Zee en Taiwan – en daarmee het toegenomen belang van een sterke krijgsmacht zowel binnen als buiten Nederland, zijn defensie-uitgaven wereldwijd gestegen. Tel daar de levering van uitrusting, materieel, voorraden en munitie aan Oekraïne en de beperkte toename van productie bij op, en duidelijk wordt dat de defensie-industrie voor grote uitdagingen staat, maar er zeker ook kansen liggen. Opschalen van de productie is noodzakelijk, waarbij de geopolitieke spanningen de vraag op korte termijn niet zullen doen dalen.

Naast de geopolitieke ontwikkelingen die zowel kansen als uitdagingen voor de defensieindustrie betekenen hebben diverse bredere ontwikkelingen ook effect op de defensieindustrie. Hoge inflatie, blijvende problemen met supply chains en onzekere economische groeiverwachtingen kenmerkte 2023 en blijven naar verwachting ook volgend jaar relevant. Daarbij ontsnapt de defensie-industrie ook niet aan de krapte op de arbeidsmarkt, waar een tekort aan technisch personeel zijn weerslag heeft.

Begin 2022 deden we onderzoek naar de Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar in totaal 180 bedrijven aan meededen. We concludeerden dat de defensie-industrie, die zich kenmerkt door een sterke focus op R&D (research & development), optimistisch was vanwege de hoge groeiverwachtingen. Desondanks bleek onder meer dat voor veel defensiebedrijven de defensie-omzet ten opzichte van het totaal relatief gering is, kruisbestuiving tussen domeinen beperkt is en dat de defensie-industrie een tekort aan ondersteuning ervaart vanuit de overheid.

De geopolitieke en economische ontwikkelingen vragen om een vernieuwde blik op waar de defensie-industrie momenteel staat. Die blik geven we in dit rapport met de titel ‘Realiseren hoge groeiverwachtingen vraagt om wendbare defensie-industrie’. Voor dit rapport hebben we gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Strategie Trendsonderzoek dat we jaarlijks uitvoeren. Dit onderzoek biedt inzichten in welke keuzes bedrijven maken en welke kansen en uitdagingen zij zien. Daarnaast spraken we met experts en diverse organisaties die actief zijn in de defensie-industrie over wat voor hen de grootste kansen en uitdagingen zijn op dit moment, alsook de keuzes die hieruit voortvloeien.

Gerelateerd

Meer weten?