Inflatie heeft geen impact op omzetverwachting | Berenschot nieuws

Inflatie heeft geen impact op omzetverwachting

Nieuws
Inflatie heeft geen impact op omzetverwachting

Deel dit nieuwsartikel

Datum

14 maart 2023

Leestijd

3 minuten

Ondanks oplopende geopolitieke spanningen, onzekere economische vooruitzichten en de daaruit voortvloeiende hoge inflatie, zijn organisaties optimistisch gestemd en zien zij nog volop groeikansen in 2023. Maar liefst 90% van de deelnemers aan het Strategie Trendsonderzoek verwacht dit jaar te groeien qua omzet. En een groot deel van hen (32%) denkt zelfs een groeicijfer van meer dan 10% te kunnen presenteren.

Doorberekenen kostenstijgingen lastig

Desondanks zijn er ook zorgen. Zo heeft 94% van de deelnemers te maken met kostenstijgingen. Hierbij geeft 32% van hen aan dat zij die kostenstijging niet kunnen doorberekenen in de prijzen. “Organisaties kunnen de inflatieproblematiek dus niet volledig afwentelen op klanten. Dit betekent dat er andere mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn óf dat er margedruk ontstaat. Opvallend is dat slechts een beperkt aantal deelnemers overgaat tot ‘traditionele’ maatregelen, zoals het reduceren van het aantal medewerkers”, aldus hoogleraar Meindert Flikkema, senior managing consultant bij Berenschot. Hij adviseert organisaties de daadwerkelijke kostenstijgingen en de effecten daarvan inzichtelijk te maken door middel van scenario’s. En om strategische keuzes hierop aan te passen.

Looncorrectie geen optie

Het vinden, binden en boeien van medewerkers is cruciaal voor vrijwel alle organisaties. Na een sterke toename in 2022 geeft ook dit jaar 47% van de deelnemers aan dat de arbeidsmarkt nog steeds een grote strategische impact heeft op de koers van de eigen organisatie. “Voor veel organisaties is een looncorrectie op basis van inflatiecijfers echter geen optie. 31% van de deelnemers verhoogt de lonen met maximaal 5% en 52% van de deelnemers doet dit met 5 tot 10%. Deze getallen zijn vrijwel altijd lager dan het inflatiecijfer van 10%”, stelt Flikkema. “Het is verrassend dat de arbeidsmarkt enerzijds structureel besproken wordt in de boardroom vanwege de grote impact ervan op de strategie, maar dat er anderzijds niet voor wordt gekozen om het inflatiecijfer volledig te compenseren in de lonen van medewerkers.”

Knellende externe omgeving

Een derde van alle deelnemers geeft aan dat zij hogere kosten niet volledig kunnen doorberekenen in de prijzen van producten en diensten. “Organisaties hebben natuurlijk altijd een keuze als het gaat om loonontwikkeling, maar voor een deel van de organisaties is de externe omgeving dermate knellend dat zij geen grote loonsverhogingen kunnen doorvoeren”, verklaart Flikkema. “Deze getallen verklaren ook de arbeidsonrust in sommige sectoren. We zitten echter in een uitzonderlijke situatie, waarbij de inflatie extreem hoog is. Het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers moeten altijd tegen elkaar afgewogen worden. We zien dat bedrijven daarom steeds vaker kiezen voor een eenmalige bonus in plaats van een structurele procentuele loonsverhoging.”

Over het onderzoek

Het jaarlijks terugkerend Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen aan het Strategie Trendsonderzoek. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie.

Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties. De steekproef bestond hoofdzakelijk uit professionals in general-managementposities, uiteenlopend van dga’s (10%), bestuurders (46%) en toezichthouders (1%) tot (top)managers (26%) en hun adviseurs (11%) van grote, middelgrote en kleine organisaties in Nederland. De organisaties van de deelnemers vertegenwoordigen circa 734.000 werknemers oftewel ongeveer 11% van het totaal aantal banen in ons land.

Rapport aanvragen

Wilt u het rapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hieronder aanvragen.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief