Uitkomsten Strategie trendsonderzoek 2020 | Berenschot

Impact digitalisering op strategie stijgt

Nieuws
Impact digitalisering op strategie stijgt

Deel dit nieuwsartikel

Datum

26 mei 2021

Leestijd

1 minuut

Digitalisering, innovatie en arbeidsmarktontwikkelingen zijn dit jaar de meest besproken onderwerpen in de directiekamer, zo blijkt uit het Berenschot Strategie Trendsonderzoek 2021. In deze editie is extra aandacht besteed aan de effecten van de wereldwijde COVID-19-pandemie op strategische keuzes in de boardroom. Aan het onderzoek namen 595 bestuurders, topmanagers en dga’s uit het Nederlandse bedrijfsleven deel.

“We zien dat digitalisering jaar op jaar belangrijker wordt”, aldus Luddo Oh, senior managing consultant bij Berenschot. “Circa 40% van de deelnemende organisaties geeft aan dat digitalisering impact heeft op hun strategie. COVID-19 heeft deze opgaande trend versterkt, met name in grotere organisaties.” Toch lijkt de impact van COVID-19 op de langetermijnstrategie vooralsnog beperkt. Slechts 18% van de bedrijven geeft aan dat dit het geval is.

Uit het Strategie Trendsonderzoek 2021 blijkt dat organisaties met een langere strategiehorizon zichzelf een betere marktpositie bezorgen. Ze hebben hun strategie beter doorvertaald in heldere doelstellingen en ook resultaatverantwoordelijke eenheden aangewezen. Hoogleraar Meindert Flikkema, senior managing consultant bij Berenschot: “Het voeren van een strategiedialoog en het zorgvuldig doorvertalen van de strategie zijn twee kanten van dezelfde medaille. We zien dat in organisaties waar strategische keuzes top-down worden gemaakt, de doorvertaling ver achterblijft in vergelijking met organisaties waarin daarover een dialoog wordt gevoerd met vele anderen in de organisatie.”

Vergeleken met voorgaande jaren zijn de groeiverwachtingen wat getemperd, maar ondanks COVID-19 overheerst het optimisme. 85% van de deelnemende organisaties verwacht dit jaar een groei in omzet of budget ten opzichte van 2020. Een kwart van de respondenten verwacht zelfs een groei van meer dan 10%. Organisaties kijken vooruit en zoeken naar manieren om wendbaar en succesvol te blijven. “De mogelijkheden van digitalisering worden versneld benut en het ondernemerschap gaat meer dan ooit gepaard met inventiviteit en flexibiliteit”, aldus Wieke Ambrosius, senior consultant bij Berenschot.

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief