Nieuwe strategische positionering | Berenschot cases

Nieuwe strategische positionering op weg naar succes

Case
Nieuwe strategische positionering op weg naar succes

Deel deze case

Datum

12 januari 2021

Opdrachtgever

Internationaal familiebedrijf tuinbouw

Een internationaal familiebedrijf is al meer dan 65 jaar betrokken bij de ontwikkeling van oplossingen van tuinbouwbedrijven. Gezamenlijk met dit familiebedrijf hebben wij de mogelijke internationale kansen voor export geanalyseerd. Vervolgens is de nieuwe strategische positionering van het familiebedrijf bepaald. Op basis van deze nieuwe positionering en de gemaakte operationele keuzes kan het bedrijf met succes de omslag maken.

Scenarioanalyse van de markt

De laatste jaren zag het bedrijf de vraag naar producten voor de tuinbouw sterk toenemen, met name gedreven door internationale export. De kennis van deze markt is echter beperkt. Berenschot is gevraagd het bedrijf te ondersteunen bij een scenarioanalyse van de tuinbouwmarkt op basis waarvan een nieuwe strategische positie voor het bedrijf in deze markt dient te worden bepaald.

Dialoog stakeholders

Om genoemde doelen te bereiken, hebben we samen met de klant de belangrijkste ontwikkelingen in de markt in kaart gebracht, alsook de impact en onzekerheid hiervan. Op basis van de opgestelde scenario’s hebben we vervolgens strategische opties geïdentificeerd. Tot slot zijn de voorkeursposities bepaald en is er een strategische roadmap uitgewerkt. De directie, RvC, aandeelhouders, klanten en marktdeskundigen waren allen actief betrokken bij het proces. De dialoog met externe en interne stakeholders stond dan ook centraal. Een goed plan alleen is namelijk niet genoeg. De strategische positionering moet ook goed en snel worden gerealiseerd, om het tempo van de ontwikkelingen bij te houden.

Stip op de horizon

In nauwe samenwerking met de klant hebben we vier mogelijke toekomstbeelden voor de internationale tuinbouwsector geformuleerd. Daarnaast beschikt onze klant over een duidelijke (strategische) voorkeurspositie en een toekomstvisie op basis van de verschillende scenario’s. Het familiebedrijf heeft een stip op de horizon en een heldere koers daar naartoe, waarbij de transformatie direct start.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?