Wendbaarheid grootste strategische uitdaging voor defensie-industrie | Berenschot nieuws

Realiseren hoge groeiverwachtingen vraagt om wendbare defensie-industrie

Nieuws
Inflatie heeft geen impact op omzetverwachting

Deel dit nieuwsartikel

Datum

13 november 2023

Leestijd

2 minuten

Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen – met name de oorlog in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten, de Zuid-Chinese Zee en Taiwan – en daarmee het toegenomen belang van een sterke krijgsmacht zowel binnen als buiten Nederland, zijn defensie-uitgaven wereldwijd gestegen. Daarnaast blijft de arbeidsmarkt krap, de inflatie hoog, zijn er blijvende problemen met supply chains en zijn economische groeiverwachtingen onzeker. Ondanks deze grote uitdagingen liggen er ook kansen, met name mits de defensie-industrie haar wendbaarheid kan vergroten. Dat concludeert Berenschot in een vandaag verschenen rapport.

Hoge groeiverwachtingen

Begin 2022 onderzocht Berenschot in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Nederlandse defensie en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB), waar in totaal 180 bedrijven aan meededen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de defensie-industrie, die zich kenmerkt door een sterke focus op R&D (research & development), ondanks de ontwikkelingen zich optimistisch toonde vanwege de hoge groeiverwachtingen.

De geopolitieke en economische ontwikkelingen vragen om een vernieuwde blik op waar de defensie-industrie momenteel staat. Die blik geven we in dit rapport met de titel ‘Realiseren hoge groeiverwachtingen vraagt om wendbare defensie-industrie’. Voor dit rapport hebben we gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Strategie Trendsonderzoek dat we jaarlijks uitvoeren. Dit onderzoek biedt inzichten in welke keuzes bedrijven maken en welke kansen en uitdagingen zij zien. Daarnaast spraken we met experts en diverse organisaties die actief zijn in de defensie-industrie over wat voor hen de grootste kansen en uitdagingen zijn op dit moment, alsook de keuzes die hieruit voortvloeien.

Kansrijke markt

Kijkend naar de defensie-industrie, dan blijkt dat het aantal bedrijven dat een groei van meer dan 10% verwacht, sterk is toegenomen ten opzichte van 2022. Ook beoordelen bedrijven in de defensie-industrie de markt als aantrekkelijker dan bedrijven in de industrie. Dat dit nog niet tot uiting komt in onder meer uitgezette aanbestedingen en de defensie-gerelateerde omzet van bedrijven, komt doordat veel investeringen momenteel doorgaans off-the-shelf producten betreffen. Denk aan uniformen en munitie, die beperkt in Nederland geproduceerd worden. Verder zien we dat met name het mkb lastig toegang tot financiering krijgt.

Wendbaarheid grootste uitdaging

Innovatie, arbeidsmarkt en groei komen als belangrijkste strategische onderwerpen naar voren, waarbij organisaties prioriteit geven aan innovatie en wendbaarheid. Bedrijven in de defensie-industrie dienen namelijk flexibel en wendbaar te zijn, mede vanwege de langdurige en complexe aanbestedingstrajecten. Strategisch gezien onderscheiden bedrijven in de sector zich grotendeels op kwaliteit door de hoge eisen die worden gesteld vanuit afnemers.

Defensie-industrie sterk innovatief

De defensie-industrie investeert zichtbaar meer in research & development (R&D) ten opzichte van de industrie, wat het innovatieve imago bevestigt. Ook zijn technologische thema’s relevanter. Innovatie vindt bovendien meer plaats in samenwerking met klanten, leveranciers en partners ten opzichte van de industrie.

 

Rapport aanvragen

U kunt het rapport met de kansen en bedreigingen voor de defensie-industrie hieronder aanvragen. U krijgt het rapport dan digitaal via e-mail toegestuurd.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief