Strategie in organisaties wordt onvoldoende doorvertaald | Berenschot

Strategie in organisaties wordt onvoldoende doorvertaald

Nieuws
Strategie in organisaties wordt onvoldoende doorvertaald

Deel dit nieuwsartikel

Datum

19 juli 2023

Leestijd

2 minuten

Het Strategie Trendsonderzoek van Berenschot laat zien dat bedrijven hun strategie slechts in beperkte mate doorvertalen in doelen, prestatie-indicatoren en processen. Het blijkt ook lastig om de waardepropositie concreet uit te werken en keuzes te maken bij het segmenteren van klanten.

Bij de doorvertaling van een strategie zijn verschillende aspecten van belang, zoals weergegeven in de figuur hieronder. Organisaties die hun strategie goed hebben doorvertaald, hebben een heldere visie en daar aan gerelateerde waarden. Deze organisaties zijn in staat op concrete doelen te definiëren, die voor iedereen in de organisatie duidelijk zijn.

 

 

Voor de meeste organisaties blijken bestaansrecht, doel, missie en visie wel helder te zijn. Ook is in veel gevallen het speelveld ten aanzien van klanten en producten duidelijk gedefinieerd. Toch vertalen veel organisaties de strategie onvoldoende door. Zo worden processen niet gerelateerd aan kritische succesfactoren en worden op lagere niveaus binnen de organisatie prestatiemaatstaven onvoldoende afgeleid van de strategische keuzes.

 

 

Het blijkt ook lastig om de waardepropositie en het onderscheidend vermogen concreet uit te werken, klanten te segmenteren en duidelijke keuzes te maken. Uit ons onderzoek blijkt dat organisaties die duidelijke keuzes maken een hogere groeiverwachting hebben. Kortom, door focus wordt groei verwacht.

 

 

Wij maken gebruik van het Playing-to-Win model bij het waarmaken van de strategie. Als we kijken naar dit model dan hebben bedrijven met name moeite hebben met het doorvertalen van de strategie naar de benodigde competenties en het bepalen van de organisatie inrichting, zo blijkt uit ons onderzoek.

 

 

 

Strategie Trendsonderzoek

Het jaarlijks terugkerend Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties.

Wilt u het volledige trendsrapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hier online aanvragen.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?