Arbeidsmarkt houdt impact op strategische koers | Berenschot

Arbeidsmarkt houdt impact op strategische koers

Nieuws
Arbeidsmarkt houdt impact op strategische koers

Deel dit nieuwsartikel

Datum

07 juni 2023

Leestijd

2 minuten

De arbeidsmarkt was in de afgelopen jaren één van de meest besproken onderwerpen in de Nederlandse boardrooms. Het vinden, binden en boeien van medewerkers is cruciaal voor vrijwel alle organisaties. We bevinden ons in een economische fase waarin het strategisch omgaan met schaarste de nieuwe focus is voor het management.

Structurele tekorten

Na een sterke toename in 2022 geeft 47% van de deelnemers ook dit jaar aan dat de arbeidsmarkt nog steeds een grote strategische impact heeft op de koers van de eigen organisatie. Dat blijkt uit het onlangs uitgevoerde Strategie Trendsonderzoek.

Er zijn structurele tekorten, niet alleen aan IT­ en cybersecurity specialisten, maar juist ook aan technisch en operationeel personeel dat de zaak draaiende houdt. In de zorg, op scholen, in het transport, bij de hulpverlening, de serviceorganisatie en op de werkvloer van de fabriek. De beschikbaarheid nu en in de toekomst van ervaren en goed geschoolde medewerkers is dan ook doorslaggevend voor het voortbestaan van organisaties.

Veel werkgevers zien het belang van een goede employee experience die past bij missie, doelstellingen en kernwaarden. 21% van de deelnemers geeft aan dat ze in 2023 employee experience prioriteit gaan geven, een stijging van 6 procentpunt ten opzichte van 2022.

Impact verschilt per sector

Er is wel een behoorlijke spreiding in de mate waarin de arbeidsmarkt strategische impact heeft. Zo meldt 70% van de deelnemers in de Zorg en Life sciences en 62% van de deelnemers in de Zakelijke dienstverlening dat die impact groot is. In de Handel en retail is dit daarentegen 26% en in Agri en Food 22%.

Het aantal openstaande vacatures in een sector (uitgedrukt per 1.000 werknemers) heeft géén direct verband met de mate waarin de arbeidsmarkt impact heeft op organisaties in die sector. Het werven van nieuw personeel en vasthouden van bestaand personeel blijft voor alle organisaties een belangrijk aandachtspunt. Strategisch recruitment wordt derhalve steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven zetten meer in op het gebruik van application tracking systems en actieve search met talentenpools.

Strategie Trendsonderzoek

Het jaarlijks terugkerende Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties.

Wilt u het volledige trendsrapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hier online aanvragen.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief