Internationale oriëntatie versnelt groei | Berenschot

Internationale oriëntatie versnelt groei

Nieuws
Internationale oriëntatie versnelt groei

Deel dit nieuwsartikel

Datum

22 juni 2023

Leestijd

2 minuten

Om groei te realiseren ligt de focus van Nederlandse bedrijven op het vergroten van de omzet in de Nederlandse markt. Opvallend weinig organisaties (10%) zien internationalisering als manier om groei te realiseren, zo blijkt uit ons Strategie Trendsonderzoek. Uit het onderzoek blijkt echter dat juist deze kleine groep beter in staat is een hogere omzet te realiseren.

Groeien in het buitenland is dus goed mogelijk en loont. Tegelijkertijd zien we dat deze groep ondervertegenwoordigd is bij bedrijven die een dalende omzet voorziet in 2023.

 

 

 

Relevant en schaalbaar

Om internationaal succesvol actief te worden, is het noodzakelijk dat producten en diensten relevant zijn voor een bredere (internationale) markt en voldoende schaalbaar zijn. Bedrijven die innoveren, zijn ook bedrijven die groeien én internationaliseren. Bij een nieuw idee of ontdekking richten deze bedrijven zich eerst op onderzoek en ontwikkeling. Daarna volgt haalbaarheidsonderzoek, opschaling en commercialisering. Hierbij wordt in een vroeg stadium bezien of het loont om de nieuwe producten of diensten naar het buitenland te exporteren of anderszins te vermarkten.

Internationale expansie is echter niet eenvoudig. Het kan bijvoorbeeld door een overname of door autonoom te groeien met eigen vestigingen. Organisaties dienen daarbij rekening te houden met cultuurverschillen en valutarisico’s. De uitdaging is om goed voorbereid te zijn op mogelijke scenario’s en om voldoende onderbouwde keuzes te maken. De onderbouwing kan voortkomen uit bijvoorbeeld marktonderzoeken en klant onderzoeken.

 

Nederland en West-Europa zijn de belangrijkste afzetmarkten

Nederlandse bedrijven zijn sterk gericht op hun thuismarkt en omringende landen in West­ Europa. Afzetmarkten in Noord­ Amerika en Oost­ Europa worden minder bediend.

 

 

De mogelijkheden voor groei worden derhalve relatief dicht bij huis gevonden. We zien echter verschillen tussen de sectoren. Agri en Food en Industrie zien meer kansen voor groei in het buitenland dan in Nederland. Een aanzienlijk deel van de supply chain en de afzetmarkt is immers al internationaal georiënteerd. Financiële dienstverlening en Zakelijke dienstverlening zijn nog altijd sterk op Nederland gericht.

Het effect van internationale sancties tegen Rusland is zichtbaar: slechts 1% van de deelnemers verwacht hier te kunnen groeien. Deze bedrijven zijn werkzaam in Agri en Food en vallen niet onder de internationale sancties. China is nog altijd bovengemiddeld belangrijk voor de sectoren Industrie (23%) en Agri en Food (16%).

 

Strategie Trendsonderzoek

Het jaarlijks terugkerend Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties.

Wilt u het volledige trendsrapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hier online aanvragen.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?