Nieuwe strategische koers | Berenschot cases

Doelen halen door nieuwe energie en eigenaarschap strategische koers

Case
Doelen halen door nieuwe energie en eigenaarschap strategische koers

Deel deze case

Datum

12 januari 2021

Opdrachtgever

Anoniem

Voor een groot familiebedrijf in Suriname heeft Berenschot gewerkt aan een scherpe afbakening van de strategische koers en tegelijkertijd eigenaarschap en energie gecreëerd in alle lagen van het bedrijf om concrete resultaten te behalen.

Commitment van de top

Onze klant is het grootste familiebedrijf van Suriname, heeft ongeveer 1.100 medewerkers en draagt 2% bij aan het bbp van het land. Sinds het midden van de vorige eeuw kent het bedrijf een gestage groei, met productdiversificatie en expansie in verschillende sectoren. In diverse producten is het marktleider in Suriname. Het familiebedrijf wilde een uitgewerkt strategisch plan dat een beeld geeft van de strategische koers en de bijbehorende hoofdkeuzes (markten, andere landen buiten Suriname en productportfolio). Tevens wilde de klant een doorkijk naar de daadwerkelijke implementatie en de daarbij behorende quick wins en tevens zicht op de langetermijnresultaten. Uiteindelijk doel is dat de top van het bedrijf eigenaarschap voelt over de strategische koers en gecommitteerd is aan de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

Eenduidige ontwikkelrichting

Met behulp van de Strategische Dialoog hebben we in nauwe samenwerking met het bedrijf een strategisch proces uitgetekend en uitgevoerd. Doel was een eenduidige ontwikkelrichting voor het bedrijf te bepalen, uitmondend in een effectief en haalbaar vijfjarig strategisch plan. Directie, businessunitdirecteuren en geselecteerde medewerkers hebben tezamen geparticipeerd in de werk- en discussiesessies. De totale groep bestond uit vijftig personen en de doorlooptijd was vier maanden.

Meest kansrijke koers

Gezamenlijk met de klant hebben we de meest kansrijke strategische koers voor het bedrijf bepaald. Dit heeft enerzijds geresulteerd in een scherpe afbakening van het gewenste productportfolio en noodzakelijke expansie naar het buitenland. Anderzijds is er draagvlak, energie en eigenaarschap gecreëerd in alle lagen van het bedrijf over de strategische koers en de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?