Onderzoek bibliotheektransformaties | Berenschot

Onderzoek: Bibliotheek- transformaties

Publicatie
bibliotheektransformatie

Deel deze publicatie

Datum

23 februari 2024

Recent heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd onder bibliotheken die in de afgelopen jaren onderdeel zijn geworden van een cultuurcluster (een gebouw met meerdere culturele functies).

De onderzoeksgroep bestond uit vijftien bibliotheken die in de periode vanaf 2015 zo’n transformatie hebben doorgemaakt. Voor drie momenten in de tijd (stand-alone, 1 jaar na opening en 3 jaar na opening) werd in kaart gebracht wat de effecten van een transformatie waren op (a) de ledenaantallen, (b) de bezoekaantallen (drempeloverschrijdingen) en (c) het aantal activiteiten uitgesplitst naar verschillende categorieën. “Op basis van de verzamelde data stellen we vast dat er duidelijke stijgingen zichtbaar zijn”, aldus Cor Wijn, senior adviseur kunst en cultuur bij Berenschot. Dit geldt vooral voor het aantal bezoeken (een groei van 76% !) en activiteiten en in mindere mate voor de ledenaantallen. "Ook zien we dat de aard van de activiteiten enigszins verandert.” Van het onderzoek is een korte factsheet gemaakt die op deze pagina te downloaden is.

Auteur(s)
Cor Wijn en Sylke Clemens
Uitgavedatum
februari 2024
Prijs
Gratis te downloaden
Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief