Gids VNG coronasteun cultuursector | Berenschot cases

Vereniging Nederlandse Gemeenten publiceert gids coronasteun aan cultuursector

Case
Vereniging Nederlandse Gemeenten publiceert gids coronasteun aan cultuursector

Deel deze case

Datum

26 februari 2021

Opdrachtgever

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG ondersteunt gemeenten met een door Berenschot opgestelde digitale gids bij het bieden van financiële steun aan de lokale culturele infrastructuur in de coronacrisis. Nu de crisis het culturele leven hard treft, krijgen gemeenten te maken met de grote zorgen van culturele instellingen en mensen die in de sector actief zijn. Lokale overheden kunnen helpen met coulance, specifieke regelingen en extra compensatiemiddelen die het Rijk aan gemeenten ter beschikking heeft gesteld.

De informatiegids is opgesteld door adviseurs uit het team Kunst & Cultuur van Berenschot, in samenwerking met medewerkers van gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en uit de sector. De gids bevat links naar actuele informatie en goede gemeentelijke voorbeelden. Aan bod komen de volgende onderwerpen: a) kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van  structuur, financiering en werkgelegenheid, b) noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is, en de vorm en omvang daarvan, c) voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun, d) perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis, aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot, en e) agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken.

Financiële compensatie van het Rijk

De VNG ontving de afgelopen periode veel vragen van gemeenten en vanuit de culturele sector over de omvang en mogelijkheden van coronacompensatie vanuit de rijksoverheid voor de lokale cultuur. Daarom geeft de informatiegids ook inzicht in de hoogte van deze coronacompensatie aan gemeenten en in de financiële situatie van de diverse typen lokale culturele instellingen. Het Rijk heeft hiervoor in 2020 bijna € 170 miljoen verstrekt, € 120 miljoen via de algemene middelen van het Gemeentefonds en € 48,5 miljoen via drie rijkscultuurfondsen. Voor de eerste helft van 2021 is tot nog toe € 150 miljoen aan rijkssteun voor de lokale cultuursector via gemeenten beschikbaar.

Goede gemeentelijke voorbeelden

Verder bevat de gids een flink aantal goede voorbeelden van hoe grote, middelgrote en kleine gemeenten deze middelen inzetten voor steun aan de cultuursector, inclusief erfgoed, cultuureducatie en het amateurveld. Dat geeft beleidsmakers handvatten om de actuele financiële nood te lenigen, maar vaak ook om alternatieve activiteiten te bieden en gewenste transities te stimuleren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?