Scenarioverkenning cultuursector na corona | Berenschot

Scenarioverkenning voor de cultuursector na corona

Nieuws
Scenarioverkenning voor de cultuursector na corona

Deel dit nieuwsartikel

Datum

12 februari 2021

Leestijd

1 minuut

Berenschot heeft een scenarioverkenning voor de cultuursector ontwikkeld en is daarover in gesprek met gegaan met overheden, brancheverenigingen, instellingen en zelfstandigen. De scenario’s beschrijven de mogelijke effecten van de coronacrisis op de middellange termijn voor de cultuursector.

Aan de hand hiervan kunnen beleidsmakers, bijvoorbeeld bij een gemeente, in overleg met de cultuursector treden om al op korte termijn maatregelen nemen. Die maatregelen kunnen drie vormen aannemen: interventies, innovaties en interacties.

Toepassing model

Op 9 februari vond een brainstorm plaats met 25 betrokkenen uit het veld en van overheden over de toepassing van het model. De scenarioverkenning is inmiddels ook ingezet bij het onderzoek dat Berenschot uitvoert naar noodsteun voor cultuur & erfgoed voor de provincie Utrecht. Het model wordt verder gepubliceerd in de gids die Berenschot binnenkort uitbrengt in opdracht van de VNG, als handreiking voor gemeenten bij het vormgeven van steun aan de cultuursector om de coronacrisis en de tijd daarna door te komen.

Vier scenario's

In het model worden de twee grootste onzekerheden weergegeven als aparte assen, waarmee vier scenario’s ontstaan. Het is onzeker welk scenario uiteindelijk het dichtst bij de realiteit komt; alle scenario’s zijn mogelijk en in principe even waarschijnlijk. Bovendien kan de uitkomst per situatie, per gemeente, per culturele discipline en zelfs per instelling verschillend zijn. Het model helpt om te anticiperen op mogelijke uitkomsten en zodoende handelingsperspectief te creëren. 

“We verwachten dat deze verkenning gesprekken verrijkt tussen met name gemeenten en instellingen in de lokale culturele infrastructuur”, aldus Bastiaan Vinkenburg, sectorleider Kunst & Cultuur bij Berenschot.

Meer weten? Download de presentatie met een toelichting op de scenarioverkenning en het model. Het team Kunst & Cultuur van Berenschot staat klaar om het vormgeven en realiseren van de interventies te ondersteunen.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief