In dialoog over diversiteit | Berenschot nieuws

In dialoog over diversiteit

Nieuws
In dialoog over diversiteit

Deel dit nieuwsartikel

Datum

21 oktober 2021

Leestijd

2 minuten

Op Diversity Day 2021 gingen diverse Berenschot collega's met elkaar in gesprek over diversiteit.

Berenschot streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Wij kijken daarom vanuit een inclusieve intentie naar de diverse talenten en gaan hier intern en extern het gesprek over aan. Zo ook op Diversity Day 2021. Op deze dag gingen we met diverse collega’s in dialoog over diversiteit.

Het dialoog is wat ons betreft onmisbaar om te komen tot een diverse en inclusieve organisatie. Diversiteit (in de breedste zin van het woord) kent namelijk zowel zichtbare, als niet-zichtbare uitingen. Alleen door het gesprek open te breken, creëren we bewustwording en leren we van elkaar waar de ander behoefte aan heeft. Dat inzicht in elkaars uitgangspunten helpt om onderling vertrouwen en begrip te creëren en draagt bij aan een veilige cultuur. 

Het succesvolle dialoog

Deze dialoogsessie heeft binnen de organisatie geleid tot bewustwording, inzicht en praktische handvatten. Denk hierbij aan bewustwording wat inclusie voor jezelf en voor anderen betekent, inzicht in de ervaringen van anderen en wat ertoe leidde dat zij zich buitengesloten voelden of hoe culturele verschillen een rol kunnen spelen in vooroordelen op de werkvloer. Maar ook juist het gesprek over wat je kan én mag zeggen en daarbij ook de vrijheid voelen om het aan te geven wanneer iemand jouw grenzen overschrijdt. Inzichten die persoons- en contextafhankelijk zijn, maar ons als individu en organisatie verder helpen om begripvol met elkaar om te gaan.

Pas als je de ander beter begrijpt, kun je beter de stap naar de ander zetten.

Inclusie en gelijkwaardigheid

Berenschot is continu bezig met de vraag hoe we diversiteit binnen onze organisatie kunnen vergroten en tegelijkertijd bewust leren omgaan met onze onderlinge verschillen. Daarbij is het de kunst continu de balans te zoeken tussen het bouwen aan, en borgen van diversiteit en inclusie. Een verandering die niet alleen geïnitieerd kan worden vanuit directie of hr, maar door de gehele organisatie gedragen dient te worden. Om gezamenlijk te komen tot een organisatie waarbij inclusie en gelijkwaardigheid centraal staat, waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Deze dialoogsessie is één van vele activiteiten in ons cultuurprogramma naar een meer diverse en inclusieve organisatie. 

Meer weten of in gesprek komen over diversiteit en inclusie? We komen graag in contact!

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?