Inclusie | Berenschot MVO

Werken aan een inclusievere arbeidsmarkt

Een waardevolle bijdrage leveren aan een inclusievere arbeidsmarkt, daar ligt onze focus.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel
Afbeelding -

Onze activiteiten

Dit doen we door middel van pro bono opdrachten, SROI, activiteiten zoals het organiseren praktijktafels voor het werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, het begeleiden en coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en het bieden van in-kind advies aan (non-profit)organisaties over dit thema.
Door Berenschotters actief te betrekken bij MVO activiteiten rondom inclusiviteit, stimuleren wij een kruisbestuiving tussen de belevingswereld van onze adviseurs en mensen met diverse achtergronden en dilemma’s waar mee zij te maken hebben.