Inclusie | Berenschot MVO

Werken aan een inclusievere arbeidsmarkt

Een waardevolle bijdrage leveren aan een inclusievere arbeidsmarkt, daar ligt onze focus.
Afbeelding - Werken aan een inclusievere arbeidsmarkt
Afbeelding -

Onze activiteiten

Dit doen we onder andere door middel van het bieden van in-kind advies aan (non-profit)organisaties over dit thema, het organiseren van praktijktafels, onder andere met werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, waar kennisdeling en inspiratie centraal staat en het begeleiden van een aantal trajecten waarbij verbinding wordt gezocht tussen (toekomstige) werkzoekende en de arbeidsmarkt.

Door Berenschotters actief te betrekken bij MVO activiteiten rondom inclusiviteit, stimuleren wij een kruisbestuiving tussen de belevingswereld van onze adviseurs en mensen met diverse achtergronden en dilemma’s waar mee zij te maken hebben.

Onze inspanningen